Kontakt
Feedback

Verifiering och optimering
Factory Acceptance Test

Visshet om den beställda produktkvaliteten och funktionen

Din fördel

  • Kontroll av beställda produkter före leverans
  • Säkerställande av produkternas kvalitet och funktion
  • För systemintegratörer: kvalitets- och funktionssäkring gentemot de egna kunderna
  • Intyg på funktionen genom ett godkännande- och testprotokoll
  • Inblick i arbetssättet och produktionen hos SICK

Översikt

Visshet om den beställda produktkvaliteten och funktionen

För att produkterna ska fungera så som kunden har beställt erbjuder SICK ett Factory Acceptance Test. Detta innebär: före leverans kontrollerar ett SICK-expertteam produkterna enligt ett produktspecifikt protokoll i kundens närvaro. Testet sker hos SICK. Kontrollens omfattning beror på typen av beställning och kundspecifika krav. Testet är ett intyg på att produkterna uppfyller kundens krav på funktion. Kunden får ett godkännande- och testprotokoll som intygar produkternas funktion. Factory Acceptance Test ger även kunden möjlighet att lära känna arbetssättet hos SICK direkt på plats. Dessutom får kunden en inblick i produktionen hos SICK.

I korthet
  • Kontroll av beställda produkter beträffande fullständighet, kvalitet och funktion
  • Genomförande av test på respektive SICK-produktionsanläggning
  • Inblick i produktionen av jämförbara produkter
  • Godkännande- och testprotokoll

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Downloads

Upp