Kontakt
Feedback

Uppgradering och retrofit
Uppgraderingstjänster

Ombyggnation genom SICK: säker och effektiv

Din fördel

  • Alltid ett passande uppgraderingskit: individuell rådgivning genom experter från SICK
  • Snabbt och effektivt: minimala stilleståndstider under ombyggnationen
  • Korrekt integrering och parameterinställning: kvalificerade SICK-tekniker i hela världen
  • Allt från samma ställe: maskinvara och tjänster
  • Säker och kontrollerad: ombyggnationen dokumenterad i servicerapporten

Översikt

Ombyggnation genom SICK: säker och effektiv

Vid en ombyggnation av anläggningarna eller vid ett byte av komponenter efter många års drift: ombyggnationsåtgärderna från SICK kan förlänga livslängden på en anläggning och är därmed ett alternativ till köp av en ny anläggning. De erfarna teknikerna från SICK integrerar uppgraderingskits i anläggningen, som är speciellt anpassade till tillämpningen – enkelt, snabbt och vid kort stilleståndstid på anläggningen. En ombyggnation genom SICK säkrar effektiviteten och ökar kostnadseffektivitet på befintliga anläggningar.

I korthet
  • Val av passande uppgraderingskit
  • Koordination av uppgraderingstjänsterna i samråd med uppdragsgivaren
  • Mekanisk och elektrisk integrering inklusive parameterinställningar
  • Funktionstest och dokumentation av genomförda ändringar
  • Introduktion för operatörerna

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Dra fördel av oss som samarbetspartner och expert för funktionella säkerhetslösningar som ökar produktiviteten. Detta ger smidiga processer, gör människa och maskin till ett team och som flyttar fram gränserna för det möjliga.

Öka produktiviteten –med säkerhetslösningar från SICK

Downloads

Upp