Kontakt
Feedback

Uppgradering och retrofit

Enkelt, säkert, ekonomiskt

Uppgraderings- och eftermonteringsåtgärder från SICK LifeTime Services säkrar tillgängligheten av maskinerna genom en enkel och snabb integrering av de senaste teknikerna. Den driftansvarige drar fördel av den långa användningstiden på anläggningen med hög effektivitet. SICK erbjuder en mångårig erfarenhet vid planeringen och genomförandet av ombyggnationsåtgärder grundade på gällande föreskrifter: för ett ekonomiskt alternativ till köp av en ny anläggning.

1 träffar:

Ombyggnation genom SICK säker och effektiv
  • Val av passande uppgraderingskit
  • Koordination av uppgraderingstjänsterna i samråd med uppdragsgivaren
  • Mekanisk och elektrisk integrering inklusive parameterinställningar
  • Funktionstest och dokumentation av genomförda ändringar
  • Introduktion för operatörerna
Upp