Kontakt
Feedback

Träning och utbildning
Utbildning om standarder och direktiv

Lära sig och förstå standarder och direktiv

Din fördel

  • Förmedling av aktuella versioner av lag- och regelkrav för maskin-, processäkerhet och miljöskydd hjälper dig att agera rättssäkert
  • Steg-för-steg-utveckling för att bli rättssäkerhetsexpert
  • Bekanta dig med åtgärder samt hur du väljer och använder dem för att uppfylla standarder och direktiv i din arbetsmiljö
  • Förstå kraven med praktiska exempel och interaktiva inlärningsmetoder förmedlade av experter

Översikt

Lära sig och förstå standarder och direktiv

Rättssäkerhet är ett viktigt tema för tillverkare av, driftansvariga och integratorer för industrimaskiner och -anläggningar. Det finns olika globala regelverk för person- och miljöskydd som t.ex. EU:s maskindirektiv 2006/42 / EG, standard ANSI B11.19 i Nordamerika och NR12 i Brasilien map. maskinsäkerhet. Eller den internationella MARPOL-överenskommelsen för att motverka miljöförstörande fartygsutsläpp. Våra globala experter förmedlar den kunskap som behövs. SICK anordnar lokala utbildningar inriktade på resp. regionalt gällande standarder och regelverk.

I korthet
  • Webbaserade och närvaropliktiga utbildningar
  • Kursintyg vid framgångsrikt deltagande
  • Möjlighet till kundspecifika inhouse-utbildningar
  • Omfattande utbildningsmaterial

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Downloads

Upp