Kontakt
Feedback

Träning och utbildning
Teknikutbildning

Förstå komplexa ämnen

Din fördel

  • Minimera fel med rätt teknikval
  • Sänk kostnaderna med kostnadseffektivare teknik
  • Använd senaste tekniken för att få en konkurrensfördel
  • Snabbare felanalys med grundkunskaper

Översikt

Förstå komplexa ämnen

Tätt teknikval kan vara nyckeln till framgång.

Men bara den som känner till styrkor och svagheter kan förutsäga det. SICK:s teknikutbildningar tar upp för- och nackdelar samt funktionsprinciper och olika grundläggande ämnen.

Experterna utbildar även hela ämnesområden med teknikinriktning för att förmedla applikationsorienterad bakgrundskunskap.

Grundkunskaperna hjälper dig att göra rätt teknikval och på så vis spara in på kostnader, minimera fel och på bästa sätt rusta dig för framtiden.

I korthet
  • Aktuella tekniker förklarade begripligt
  • Teknikernas styrkor och svagheter
  • Applikationsrelaterade utbildningar
  • Strukturerad kurslitteratur
  • Utbildningsintyg

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Downloads

Upp