Kontakt
Feedback

Träning och utbildning

Med praktisk anknytning, målinriktat och kompetent

Utbildningsåtgärder från SICK LifeTime Services ökar medarbetarnas kompetens målinriktat. Det breda utbudet av seminarier och kurser ger en värdefull och målinriktad information om många olika arbetsuppgifter. En viktig del för att optimera tillämpningarna är praktiska tips. För en effektiv planering enligt gällande föreskrifter och en säker drift: den nödvändiga expertkunskapen förmedlas av kompetenta kursledare.

Ditt val ger tyvärr inget resultat
Upp