Kontakt
Feedback


Starthjälp

Optimal övergång till driftsfasen

Din fördel

  • Direkta kommunikationsvägar: vid ett problem är en kvalificerad servicetekniker från SICK på plats
  • Skräddarsydda inställningar: anpassningar av systemet kan genomföras snabbt och lätt enligt kundens önskemål
  • Snabbt till driftsfasen: ändringar på kraven kan genomföras direkt (t.ex. gränssnittsprotokoll)

Översikt

Optimal övergång till driftsfasen

Den nya installationen och idrifttagningen är nyckelfaserna i ett kundprojekt. I dessa projektfaser är det effektiva samarbetet mellan SICK, systemintegratören och kunden särskilt viktigt. Därför erbjuder SICK en starthjälp för nya installationer på plats. Den möjliggör att kunden redan under startfasen kan genomföra önskade systeminställningar och anpassningar på anläggningen tillsammans med en erfaren servicetekniker från SICK. På så sätt drar kunden fördel av den optimala systeminställningen direkt från början.

I korthet
  • Support av kvalificerade servicetekniker från SICK vid idrifttagning av kundens anläggning
  • Ändringar på kundens krav kan genomföras okomplicerat
  • Effektivt samarbete mellan SICK, systemintegratören och kunden

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Downloads

Upp