Kontakt
Feedback

Smart Services

Ger mervärde från sensor-, maskin- och anläggningsdata

Smart Services från SICK inhämtar, analyserar och visualiserar data från smarta sensorer, maskiner och anläggningar. Det går att i förväg beräkna sannolikheten för att vissa händelser inträffar mha. datan och individuella algoritmer. Ofta oanvänd sensor-, maskin- och anläggningsdata blir visualiserad och ger tillståndsövervakning och prognoser. Det ger ett direkt mervärde för drift, skötsel och andra målgrupper. Från stordata till smartdata, databaserade tjänster för morgondagens produktion. Lokalt på plats, i molnet eller direkt på din smartphone. Från standardprodukt till kundspecifik lösning, smarta tjänster från SICK, allt från ett och samma ställe.

1 träffar:

Förutse maskinbortfall med smart analys
  • Specifik förutsägelse om sannolikheten för att definierade händelser inträffar
  • Förutsägande algoritmer som jämför aktuell och historisk data
  • Meddelanden om flaggade maskin- och anläggningshändelser på olika slutenheter
  • Integrering av sensor-, maskin- och periferidata
Upp