Kontakt
Feedback

Rådgivning och design
Validering av den funktionella säkerheten

Säkert uppfylla standardkrav

Din fördel

  • Tids- och resursbesparing: erfarna SICK-experter sörjer för ett effektivt genomförande
  • Skyddsmålen garanteras med en standardiserad validering genom analys och test
  • Arbetsmetod med två olika personer: genomförande och kontroll genom två av varandra oberoende personer
  • Omfattande: specificering och genomförande av ev. nödvändiga anpassningar
  • Hög kvalitet tack vare standardiserade metoder och hållbar kompetenshantering

Översikt

Säkert uppfylla standardkrav

En av de viktigaste principerna när det gäller funktionell säkerhet är: säkerhet genom kontroll. Valideringen säkerställer att de implementerade säkerhetsfunktionerna uppfyller de specificerade skyddskraven efter konfiguration och idrifttagning av skyddsanordningarna. Experterna från SICK bestämmer, i verifierings- och valideringsschemat, hur säkerhetsfunktionernas funktion ska kontrolleras. Genom analys eller test av varje enskild säkerhetsfunktion kontrolleras de med avseende på korrekt implementering. Om skyddskraven inte uppfylls anpassar experterna från SICK konfigurationen motsvarande och upprepar valideringen. Därmed bekräftas efter avslutning att alla säkerhetsfunktioner ”garanterat” fungerar.

I korthet
  • Skapandet av ett verifierings- och valideringsschema för kontroll av rätt val, installation, implementering och funktionen på styrningens säkerhetsrelevanta delar (SRP/CS)
  • Konfigurering av styrningens säkerhetsrelevanta delar
  • Analys och test enligt verifierings- och valideringsschemat
  • Specificering av den nödvändiga anpassningen samt ev. korrigering av det säkerhetsrelevanta applikationsprogrammet

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Downloads

Upp