Rådgivning och design
Validering av den funktionella säkerheten

Tillförlitlig verifiering och validering av säkerhetslösningen

Din fördel

  • SICKs validering av funktionssäkerhet ger dig en detaljerad och tillförlitlig kontroll av säkerhetslösningen
  • Du får en begriplig dokumentation över de test och korrekturer som genomförts på maskinen. På så vis uppfylls de standardmässiga kraven
  • Använd dig av standardiserade procedurer och definierade processer som säkerställer effektiva valideringar av samma kvalitet över hela världen
  • Lita på den mångåriga expertisen från våra säkerhetsexperter och spara på så vis värdefull tid och resurser. Detta ger i sin tur dig tid att fokusera på kärnverksamheten

Översikt

Tillförlitlig verifiering och validering av säkerhetslösningen

Säkerhetsexperterna från SICK skapar en verifierings- och valideringsplan baserad på specifikationen för säkerhetslösningen. Planen omfattar testpunkter för verifiering av installerade fysiska skydd, säkerhetsrelaterade delar av styrningen och validering av funktionella säkerhetskomponenter. De planerade testerna utförs sedan på maskinen och protokollförs. Detta är det enda sättet att bevisa att den planerade säkerhetslösningen har implementerats korrekt och att befintliga, potentiellt säkerhetskritiska fel rättas till i god tid. De planerade skyddsåtgärderna och säkerhetsfunktionerna måste uppfylla de avsedda skyddsmålen för att möjliggöra säker drift av maskinen.

I korthet
  • Upprättande av verifierings- och valideringsplan med en detaljerad beskrivning av testprocessen för efterföljande granskning av säkerhetslösningen
  • Effektivt och lättbegripligt genomförande och överskådlig dokumentation av kontrollerna
  • Dokumentation av upptäckta fel och avvikelser plus korrektur av dessa

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Downloads