Rådgivning och design
Säkerhetsprogramdesign

Specifikation och programmering av säkerhetsrelaterad applikationsprogramvara

Din fördel

  • Säkerhetsprogramdesignen från SICK ger dig detaljerade specifikationer för effektiv utformning av den säkerhetsrelaterade applikationsprogramvaran (SRASW)
  • Du får en säker och tillförlitlig programmering av den säkra styrningen, dessutom uppfylls de standardmässiga kraven
  • Använd dig av standardiserade procedurer och definierade processer som säkerställer effektiv programdesign av samma kvalitet över hela världen
  • Lita på den mångåriga expertisen från våra säkerhetsexperter och spara på så vis värdefull tid och resurser. Detta ger i sin tur dig tid att fokusera på kärnverksamheten

Översikt

Specifikation och programmering av säkerhetsrelaterad applikationsprogramvara

Baserat på ett säkerhetskoncept skapar säkerhetsexperterna från SICK en detaljerad specifikation över de säkerhetsrelaterad applikationsprogramvara (SRASW) och konfigureringsbara och parametreringsbara säkerhetskomponenter. På så vis undviker man inte bara programmeringsfel och säkerställer en säker och pålitlig applikationsprogramvara. Man säkerställer också överensstämmelse med normativa krav. Den säkra styrningen programmeras sedan utifrån specifikationen, och gränssnitten till maskinens processtyrning förbereds. En avslutande Code Reviewer säkerställer att det finns ett felfritt program för påföljande idrifttagning av maskinen.

I korthet
  • Strukturerad programspecifikation för definierade säkerhetsfunktioner
  • Standardkompatibelt upprättande av säkerhetsrelaterad applikationsprogramvara enligt V-modellen i ISO 13849-1
  • Begriplig programmering och parameterinställning av den säkra styrningen
  • Genomförande av Code Reviews för att säkerställa ett felfritt program

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Downloads