Kontakt
Feedback

Rådgivning och design
Säkerhetsprogramdesign

Säkerhetstekniska styrkretsar programmerade enligt standard

Din fördel

  • Tids- och resursbesparing tack vare att erfarna experter från SICK är med från första början
  • Säkerhet genom standardiserade metoder enligt V-modellen inklusive åtgärder för att undvika och klara av fel
  • Reducerad komplexitet tack vare modulär och tydligt strukturerad programmering av säkerhetsfunktionerna
  • Hög kvalitet tack vare standardiserade metoder och hållbar kompetenshantering

Översikt

Säkerhetstekniska styrkretsar programmerade enligt standard

När konfigurerbara eller programmerbara komponenter används för genomförandet av säkerhetsfunktionerna ska olika aspekter beaktas. Experterna från SICK ser till att de standardiserade kraven uppfylls både hos programverktyget (och programmet som användes för att skapa detta) och konfigureringen. Den strukturerade och modulära programmeringen hjälper till att undvika fel när programmet utformas. Modifieringarnas påverkan kan lättare bedömas och revalideringen kan begränsas. Som tillverkare av programbaserade säkerhetskomponenter tillhandahåller SICK naturligtvis sin expertis och erfarenhet på detta område.

I korthet
  • Specificering av det säkerhetsrelaterade programmet inklusive bestämningen av ingångssignalerna och utgångssignalerna
  • Skapandet och verifieringen av det säkerhetsrelaterade programmet enligt V-modellen för programutveckling

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Downloads

Upp