Kontakt
Feedback

Rådgivning och design
Säkerhetskoncept

Funktionell säkerhet med hänsyn till standarder och direktiv

Din fördel

  • Tids- och resursbesparing tack vare att erfarna experter från SICK är med från första början
  • Förbättring av maskinsäkerheten genom att de grundläggande kraven och standarderna för säkerhet och hälsa beaktas
  • Flexibilitet i produkturvalet genom att ett produktneutralt koncept skapas
  • Garanterad effektivitet och konkurrenskraft tack vare att en överdimensionering undviks
  • Hög kvalitet tack vare standardiserade metoder och hållbar kompetenshantering

Översikt

Funktionell säkerhet med hänsyn till standarder och direktiv

Efter att riskerna har identifierats och de konstruktiva åtgärderna för riskreduceringen har definierats måste de tekniska skyddsåtgärderna genomföras, som är beroende av att styrningen fungerar korrekt. Experterna från SICK identifierar och bestämmer de nödvändiga säkerhetsfunktionerna. Grundat på många års erfarenhet skapar fackexperterna ett flexibelt och produktneutralt säkerhetskoncept. Genom att SICK bestämmer urvalsparametrarna sparas tid och resurser, och en möjlig överdimensionering undviks.

I korthet
  • Specificering av säkerhetsfunktionerna och den nödvändiga säkerhetsnivån (PLr eller SILr)
  • Rekommendation av det tekniska genomförandet av säkerhetsfunktionerna i form av blockdiagram
  • Bestämning av parametrarna för valet av skyddsanordningar
  • Specificering av säkerhetskonceptet

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Downloads

Upp