Kontakt
Feedback

Rådgivning och design
Säkerhetshårdvarudesign

Val av lämpliga säkerhetskomponenter och deras kopplingar

Din fördel

  • Tids- och resursbesparing tack vare att erfarna SICK-experter är med från första början
  • Mer säkerhet tack vare åtgärder för att undvika och klara av systematiska fel
  • Omfattande tack vare att alla tekniker (pneumatik, hydraulik och elsystem) beaktas
  • Hög kvalitet tack vare standardiserade metoder och hållbar kompetenshantering

Översikt

Val av lämpliga säkerhetskomponenter och deras kopplingar

Lämpliga komponenter för styrningens säkerhetsrelevanta del ska väljas och deras kopplingar ska bestämmas grundat på säkerhetskonceptet. Experterna från SICK stöttar dig med detta. Dessutom verifierar de att säkerhetsfunktionerna verkligen uppfyller den krävda säkerhetsnivån. Samtidigt beaktas alla tekniker som pneumatik, hydraulik och elsystem. Riskbedömningen innefattar då inte bara den kvantitativa beräkningen av säkerhetsnivån, utan även bestämningen av åtgärder mot systematiska fel.

I korthet
  • Val av lämpliga komponenter och system
  • Specificering av åtgärderna för att klara av och undvika systematiska fel
  • Bestämning och verifiering av säkerhetsnivån
  • Specificering av hårdvarukonceptet
  • Skapandet av ett SISTEMA-projekt

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Downloads

Upp