Rådgivning och design
Säkerhetshårdvarudesign

Icke-konform specifikation av säkerhetsrelevanta delar av styrningen

Din fördel

  • Säkerhetshårdvarudesignen från SICK ger dig detaljerade specifikationer för effektiv utformning av säkerhetslösningarna
  • Du får den tekniska dokumentationen och kan på så vis leva upp till de standardmässiga kraven
  • Använd dig av standardiserade procedurer som säkerställer effektiv hårdvarudesign av samma kvalitet över hela världen
  • Du får en säkerhetslösning som är individuellt anpassad till arbetsprocesserna, med målet att öka maskinens produktivitet
  • Lita på den mångåriga expertisen från våra säkerhetsexperter och spara på så vis värdefull tid. Detta ger i sin tur dig tid att fokusera på kärnverksamheten

Översikt

Icke-konform specifikation av säkerhetsrelevanta delar av styrningen

Baserat på ett säkerhetskoncept skapar säkerhetsexperterna från SICK en detaljerad specifikation över de säkerhetsrelaterade delarna i styrsystem. Specifikationen utgör själva grunden för implementering av den planerade säkerhetslösningen och innehåller både urval och sammankoppling av lämpade säkerhetskomponenter och fastställer nödvändiga diagnostiska åtgärder. Den kvantitativa beräkningen av Performance Level (PL) som uppnås bevisar att de standardmässiga kraven har uppfyllts. Ytterligare nödvändiga aspekter som beräkning av säkerhetsavstånd, stopptider och detaljerade mått för fysiska skydd kompletterar specifikationen för hårdvarudesignen.

I korthet
  • Effektiv säkerhetshårdvarudesign inklusive val och sammankoppling av säkerhetsrelaterade delar av styrsystem
  • Registrering av nödvändig Performance Level (PL)
  • Dimensionering av fysiska skydd
  • Beräkning av stopptider och de säkerhetsavstånd som krävs

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Downloads