Rådgivning och design
Riskbedömning

Individuella riskbedömningar för effektiva säkerhetslösningar

Din fördel

  • Riskbedömningen från SICK ger dig lösningsförslag på lämpliga riskreducerande åtgärder baserat på en målinriktad bedömning av farorna
  • Förbättra säkerheten och produktiviteten för dina maskiner och anläggningar tack vare individuell avstämning med våra säkerhetsexperter
  • Använd dig av standardiserade procedurer och definierade processer som säkerställer effektiva riskbedömningar av samma kvalitet över hela världen
  • Lita på den mångåriga expertisen från våra säkerhetsexperter och spara på så vis värdefull tid och resurser. Detta ger i sin tur dig tid att fokusera på kärnverksamheten

Översikt

Individuella riskbedömningar för effektiva säkerhetslösningar

Att genomföra riskbedömningar är både ett krav och en förutsättning för att konstruera säkra maskiner och anläggningar. Detta är det enda sättet att uppnå en acceptabel restrisk med avseende på farliga situationer. Säkerhetsexperter från SICK utför en riskbedömning på en maskin som konstrueras. Experterna identifierar faror, bedömer risker och föreslår lämpliga åtgärder för en lämplig riskreduktion baserat på detta. Tack vare den omfattande säkerhets- och tillämpningskompetensen från SICK kan du dra nytta av en riktad utvärdering av din maskin eller anläggning. Detta ökar inte enbart säkerheten, utan förbättrar även produktiviteten.

I korthet
  • Identifiering av mekaniska och elektriska risker
  • Riktad bedömning och utvärdering av risker
  • Rekommenderade riskreducerande åtgärder
  • Fastställande av nödvändig Performance Level (PLr)
  • Bedömning av potentiellt minskade restrisker
  • Hänsyn tas till aktuella direktiv och standarder

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Downloads