Kontakt
Feedback

Rådgivning och design
Riskbedömning

Systematisk riskreducering på maskiner och teknisk arbetsutrustning

Din fördel

  • Tids- och resursbesparing tack vare att erfarna experter från SICK är med från första början
  • Säkerhet vid riskbedömningen tack vare oberoende och erfarna experter
  • De senaste direktiven och standarderna beaktas alltid vid nya projekt resp. upprepade projekt genom regelbunden kvalificering av SICK-specialisterna
  • Hög kvalitet tack vare standardiserade metoder och hållbar kompetenshantering

Översikt

Systematisk riskreducering på maskiner och teknisk arbetsutrustning

Förutsättningarna för att bygga säkra maskiner och anläggningar är olika: identifiera riskerna, definiera motsvarande åtgärder för riskreduceringen och kontrollera att de fungerar. Experterna från SICK stöttar dig med sin kompetens och expertis vid genomförandet av riskbedömningen – från första början. Det sparar tid och resurser. Kvalitetsmärkningen ”VERIFIED SAFETY” garanterar att alla faror identifieras och att de senaste kraven resp. förordningarna beaktas.

I korthet
  • Genomföra eller instruera om riskbedömningarna
  • Bestämma direktiv och standarder som ska användas
  • Identifiera farorna
  • Riskbedömning
  • Specificera säkerhetskraven

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Downloads

Upp