Rådgivning och design
Maskinsäkerhetsinspektion

Hållbar och oberoende riskbedömning av din maskin

Din fördel

 • Detaljerade kunskaper om maskinernas säkerhetsstatus
 • Konkreta diagnoser om förbättringsåtgärdernas prioritet
 • Hög flexibilitet tack vare produktneutralt synsätt
 • Lönsamma genomtänkta rekommendationer för att reducera förekommande risker
 • Mindre arbete vid sammanställning av säkerhetskoncept
 • Möjliggör en enkel och normanpassad omsättning av rekommenderade säkerhetstekniska skyddsåtgärder
 • Grund för att uppfylla ansvarsplikten tack vare dokumenterad maskininspektion
 • Säkrad kvalitet tack vare standardiserade processer och hållbar kompetenshantering

Översikt

Hållbar och oberoende riskbedömning av din maskin

I takt med snabbare produktbyten omfattas även produktionsanläggningar ständigt av förändringar och justeringar. Maskinägare och säkerhetsombud står inför utmaningen att garantera maskinsäkerheten när dessa byggs om, förändras eller linjekopplas.

SICK hjälper maskinägare med maskinsäkerhetsinspektion. Tjänsten erbjuder en överblick av aktuell säkerhetsstatus i maskinen och underlättar beslut om skyddsåtgärder som är nödvändiga för att mäta lagstiftade krav. Maskinsäkerhetsinspektion från SICK är därmed grunden för ett effektivt och samtidigt lönsamt skyddskoncept för maskiner och anläggningar.

I korthet
 • Identifiering av elektriska och mekaniska risker
 • Riskbedömning av identifierade risker
 • Utvärdering av existerande skyddsåtgärder
 • Rekommendation av nya eller förbättrade existerande skyddsåtgärder
 • Med hänsyn till gällande föreskrifter och bestämmelser
 • Globalt användbar tjänst

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Downloads