Rådgivning och design
Genomförbarhetsstudie

Optimal lösning genom definition av nödvändiga funktioner

Din fördel

  • Lönsamma och välgenomtänkta rekommendationer för passande teknik
  • Ingående kunskaper om SICK-produktmöjligheterna för att kunna välja den bästa lösningen
  • Beaktande av olika applikationsspecifika parameterinställningar för bästa resultat
  • Mindre arbete vid idrifttagningen

Översikt

Optimal lösning genom definition av nödvändiga funktioner

SICK:s genomförbarhetsstudier leder till bästa möjliga lösning med perfekt förhållande mellan pris och prestanda. SICK-experter analyserar systemkraven, kontrollerar det tekniska genomförandet och definierar nödvändiga funktioner. Dessa funktioner är indelade i olika paket för optimal anpassning till kundens behov. Genomförbarhetsstudien är den bästa grunden för optimala prestanda och för att spara tid och pengar vid idrifttagningen. SICK erbjuder en sammanfattning med en rekommendation på nödvändiga funktioner.

I korthet
  • Definition av nödvändiga funktioner
  • Bedömning av omgivningsvillkoren och identifiering av elektriska och mekaniska krav
  • Test av systemet
  • Dokumenterad rekommendation för en optimal lösning

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Downloads