Kontakt
Feedback
information
The product family Dataregistrering is phased out and not longer available

Rådgivning och design
Dataregistrering

Noggrann dataregistrering för framtagning av referenskort för FTF

Din fördel

  • Mindre följdinsatser vid framtagning och driftsättning av det digitala referenskortet
  • Hög tillgänglighet och bättre FTF-lokalisering tack vare kontrollen av omgivningsförhållandena längs bestämda körvägar
  • Hög tillgänglighet och noggrann FTF-navigering tack vare optimalt riktade scanningnivåer i anläggningen
  • Snabb och komplett detektering av scanninginfon
  • Liten insats och låga kostnader för personalutbildning hos kunden

Översikt

Noggrann dataregistrering för framtagning av referenskort för FTF

Noggrann beräkning och registrering av omgivningsdata längs körvägen för förarlösa fordon (FTF) är grunden för beräkning av ett exakt referenskort. Dataregistreringen omfattar även fininställning av scanningnivåerna på kundens förberedda fordon samt kontroll av omgivningsförhållandena längs bestämd FTF-körväg.

I korthet
  • Kontroll av omgivningsförhållandena längs FTF-körvägarna
  • Upplägg av optimala, anläggningsspecifika scanningnivåer för beräkning av scanninginfo
  • Noggrann dataregistrering för framtagning av referenskort
  • Framtagning, dokumentation och arkivering av scanninginfon

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Downloads

Upp