Kontakt
Feedback

Rådgivning och design

Säker och kompetent

Rådgivning & design från SICK LifeTime Services kommer igång mycket tidigt – för effektiva och kostnadsbesparande lösningar enligt aktuella, lagstadgade föreskrifter och krav. SICK stöttar dig vid valet av passande produkter, projekteringen och idrifttagningen av dem samt vid maskinspecifika analyser och utformningen av koncept. Utbudet omfattar även konstruktionsarbeten som programmering och kontroll av funktioner med avseende på krav, standarder och specifikationer.

7 träffar:

Träffar 1 - 7 av 7

Vy: Galleri Lista
Systematisk riskreducering på maskiner och teknisk arbetsutrustning
 • Genomföra eller instruera om riskbedömningarna
 • Bestämma direktiv och standarder som ska användas
 • Identifiera farorna
 • Riskbedömning
 • Specificera säkerhetskraven
Jämför nu
Välj
Hållbar och oberoende riskbedömning av din maskin
 • Identifiering av elektriska och mekaniska risker
 • Riskbedömning av identifierade risker
 • Utvärdering av existerande skyddsåtgärder
 • Rekommendation av nya eller förbättrade existerande skyddsåtgärder
 • Med hänsyn till gällande föreskrifter och bestämmelser
 • Globalt användbar tjänst
Jämför nu
Välj
Funktionell säkerhet med hänsyn till standarder och direktiv
 • Specificering av säkerhetsfunktionerna och den nödvändiga säkerhetsnivån (PLr eller SILr)
 • Rekommendation av det tekniska genomförandet av säkerhetsfunktionerna i form av blockdiagram
 • Bestämning av parametrarna för valet av skyddsanordningar
 • Specificering av säkerhetskonceptet
Jämför nu
Välj
Optimal lösning genom definition av nödvändiga funktioner
 • Definition av nödvändiga funktioner
 • Bedömning av omgivningsvillkoren och identifiering av elektriska och mekaniska krav
 • Test av systemet
 • Dokumenterad rekommendation för en optimal lösning
Jämför nu
Välj
Val av lämpliga säkerhetskomponenter och deras kopplingar
 • Val av lämpliga komponenter och system
 • Specificering av åtgärderna för att klara av och undvika systematiska fel
 • Bestämning och verifiering av säkerhetsnivån
 • Specificering av hårdvarukonceptet
 • Skapandet av ett SISTEMA-projekt
Jämför nu
Välj
Säkerhetstekniska styrkretsar programmerade enligt standard
 • Specificering av det säkerhetsrelaterade programmet inklusive bestämningen av ingångssignalerna och utgångssignalerna
 • Skapandet och verifieringen av det säkerhetsrelaterade programmet enligt V-modellen för programutveckling
Jämför nu
Välj
Säkert uppfylla standardkrav
 • Skapandet av ett verifierings- och valideringsschema för kontroll av rätt val, installation, implementering och funktionen på styrningens säkerhetsrelevanta delar (SRP/CS)
 • Konfigurering av styrningens säkerhetsrelevanta delar
 • Analys och test enligt verifierings- och valideringsschemat
 • Specificering av den nödvändiga anpassningen samt ev. korrigering av det säkerhetsrelevanta applikationsprogrammet
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 7 av 7

Upp