Rådgivning och design

Säker och kompetent

Rådgivning & design från SICK LifeTime Services kommer igång mycket tidigt – för effektiva och kostnadsbesparande lösningar enligt aktuella, lagstadgade föreskrifter och krav. SICK stöttar dig vid valet av passande produkter, projekteringen och idrifttagningen av dem samt vid maskinspecifika analyser och utformningen av koncept. Utbudet omfattar även konstruktionsarbeten som programmering och kontroll av funktioner med avseende på krav, standarder och specifikationer.

7 träffar:

Träffar 1 - 7 av 7

Vy: Galleri Lista
Individuella riskbedömningar för effektiva säkerhetslösningar
 • Identifiering av mekaniska och elektriska risker
 • Riktad bedömning och utvärdering av risker
 • Rekommenderade riskreducerande åtgärder
 • Fastställande av nödvändig Performance Level (PLr)
 • Bedömning av potentiellt minskade restrisker
 • Hänsyn tas till aktuella direktiv och standarder
Jämför nu
Välj
Hållbar och oberoende riskbedömning av din maskin
 • Identifiering av elektriska och mekaniska risker
 • Riskbedömning av identifierade risker
 • Utvärdering av existerande skyddsåtgärder
 • Rekommendation av nya eller förbättrade existerande skyddsåtgärder
 • Med hänsyn till gällande föreskrifter och bestämmelser
 • Globalt användbar tjänst
Jämför nu
Välj
Utformning av säkerhetslösningar för säkra och produktiva maskiner
 • Skräddarsydda lösningsförslag för utformning av riskreducerande åtgärder
 • Översiktlig visualisering av lösningen, inklusive presentation av åtgärderna och maskinens komponenter
 • Standardkompatibel planering av fysiska skydd
 • Standardkompatibel planering av säkerhetsfunktioner och kompletterande skyddsfunktioner
Jämför nu
Välj
Optimal lösning genom definition av nödvändiga funktioner
 • Definition av nödvändiga funktioner
 • Bedömning av omgivningsvillkoren och identifiering av elektriska och mekaniska krav
 • Test av systemet
 • Dokumenterad rekommendation för en optimal lösning
Jämför nu
Välj
Specifikation och programmering av säkerhetsrelaterad applikationsprogramvara
 • Strukturerad programspecifikation för definierade säkerhetsfunktioner
 • Standardkompatibelt upprättande av säkerhetsrelaterad applikationsprogramvara enligt V-modellen i ISO 13849-1
 • Begriplig programmering och parameterinställning av den säkra styrningen
 • Genomförande av Code Reviews för att säkerställa ett felfritt program
Jämför nu
Välj
Icke-konform specifikation av säkerhetsrelevanta delar av styrningen
 • Effektiv säkerhetshårdvarudesign inklusive val och sammankoppling av säkerhetsrelaterade delar av styrsystem
 • Registrering av nödvändig Performance Level (PL)
 • Dimensionering av fysiska skydd
 • Beräkning av stopptider och de säkerhetsavstånd som krävs
Jämför nu
Välj
Tillförlitlig verifiering och validering av säkerhetslösningen
 • Upprättande av verifierings- och valideringsplan med en detaljerad beskrivning av testprocessen för efterföljande granskning av säkerhetslösningen
 • Effektivt och lättbegripligt genomförande och överskådlig dokumentation av kontrollerna
 • Dokumentation av upptäckta fel och avvikelser plus korrektur av dessa
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 7 av 7