Kontakt
Feedback

Produkt- och systemsupport
Utbytesenheter

Obyråkratiskt och flexibelt

Din fördel

  • Obyråkratiskt: felåtgärderna prioriteras
  • Korta stilleståndstider: utbytesenheten snabbt tillgänglig
  • Prisfördel: billigare än en ny enhet
  • Aktuellt: utbytesenheterna har den senaste tekniken
  • Säkerhet: full garanti
  • Flexibla reservenhetskoncept: utbytesenheterna finns på plats och/eller direkt vid förfrågan
  • Kundspecifikt anpassade: leverans med applikationsspecifika enhetsparametrar (tillval)

Översikt

Obyråkratiskt och flexibelt

För att minska stilleståndstiderna på en anläggning måste reservenheterna stå till förfogande så snabbt som möjligt. Snabbt tillgängliga utbytesenheter är därmed ett alternativ till en reparation och till reservenheter som förvaras på plats. SICK tillhandahåller dessa enheter obyråkratiskt och snabbt vid behov, redan innan komponenterna, som ska bytas ut, kommer in till reparationsverkstaden. Utbytesenheterna är i nyskick och har den senaste tekniken. Dessutom är det möjligt att tillhandahålla komponenterna med förinställda, applikationsspecifika enhetsparametrar. Med originalutbytesenheterna från SICK kan reservenhetskonceptet anpassas lätt och flexibelt till kundens behov.

I korthet
  • Snabbleverans av en utbytesenhet
  • Detaljundersökning av stopporsakerna och anvisningar om förebyggande åtgärder (tillval)

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Downloads

Upp