Kontakt
Feedback

Produkt- och systemsupport
SICK Remote Service

Effektiv service tack vare ett säkert fjärrunderhåll

Din fördel

 • Ökad tillgänglighet för anläggningen
 • Låga, planeringsbara underhållskostnader
 • Kvalificerad hjälp från idrifttagning till drift
 • En reaktiv och proaktiv support förbättrar reaktions- och problemlösningstiden
 • Snabb hjälp av experter vid fel
 • Säker och väl tillgänglig kommunikationsplattform
 • Enkel och flexibel integrering i en befintlig IT-infrastruktur (LAN)
 • Oberoende av plats tack vare mobilalternativet 4G

Översikt

Effektiv service tack vare ett säkert fjärrunderhåll

Kvalificerad hjälp och snabb service är viktigt för kunderna även under driften, och inte bara vid idrifttagningen. Snabb, anläggningsspecifik support genom specialister är därför viktigare än aldrig förr: komplexa anläggningar och högre pristryck kräver en optimering av underhållskostnaderna och proaktiv service. SICK Remote Service uppfyller dessa krav. Säkra internetanslutningar möjliggör en expertsupport med ett musklick – helt utan resor och arbetstider. Kunden drar fördel av SICK Remote Service på olika nivåer: den skyndar på installationsfasen tack vare en målinriktad experthjälp. Den optimerar driftsfasen genom att den sparar tid och resekostnader. Och den blir flexibel: det modulära SICK-Remote-Service-avtalskonceptet hjälper kunden när som helst enligt dess behov.

I korthet
 • Säker och effektiv anslutning av fjärrunderhåll
 • Fjärrdiagnos genom experter
 • Kund- och integratörsåtkomst till plattformen SICK Remote Service
 • Anläggningsspecifika dokument tillgängliga när som helst
 • Transparent, överskådlig anläggningsillustration och historik
 • Kvalificerad idrifttagning och driftshjälp
 • Remote Service Flatrate
 • Setup-service: installation, inställning och introduktion

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Downloads

Upp