Kontakt
Feedback

Produkt- och systemsupport
Omkalibrering för FLOWSIC600

Omkalibrering av gasflödesmätare för användning där kalibrering krävs och processtillämpningar

Din fördel

  • Upprätthålla gasflödesmätarens tillstånd
  • Dessutom högsta precision och återkoppling av mätresultatet
  • Fortlöpande säkerhet för ditt företag och dina kunder

Översikt

Omkalibrering av gasflödesmätare för användning där kalibrering krävs och processtillämpningar

SICK är en tillförlitlig tillverkare av ultraljudsgasflödesmätare och har många års erfarenhet inom detta produktsegment. Dessutom sätter SICK höga standarder när det gäller produkternas hållbarhet, precision och driftsäkerhet. För att kontrollera hållbarheten på en ultraljudsgasflödesmätare bör den omkalibreras efter en viss driftstid. För att upprätthålla tillståndet för enheten rekommenderar mätinstrumentdirektivet MID (Measuring Instruments Directive) en omkalibrering av gasflödesmätarna efter åtta år eller enligt nationella föreskrifter. Därför erbjuder SICK både standardpaket och ett premiumpaket med extra alternativ, t.ex. en aktuell Firmware-uppdatering. Dessutom kontrollerar SICK att ultraljudsgasflödesmätarna fungerar felfritt med en inspektion och rengöring. SICK hjälper kunden med anpassade paket. Det sparar både tid och resurser.

I korthet
  • Standardpaket: organisation av omkalibreringsprocessen, högtrycks- eller lågtryckskalibrering, funktionskontroll av mätaren, sondrengöring, byte av sondens tätningsringar, batteribyte, täthets- och nollpunktstest
  • Premiumpaket (förutom omfattningen på standardpaketet): nytt elektronikblock och aktuell Firmware-uppdatering
  • Ytterligare alternativ: hjälp på plats vid urdrifttagning, nytt SPU-hus och lackering av sensorn, reparation av brister under funktionskontrollen, kalibrering av kunden tillhandahållna rörsträckor, hjälp på plats vid återidrifttagning

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Upp