Kontakt
Feedback

Produkt- och systemsupport
Installation

Flexibel, professionell och tillförlitlig

Din fördel

  • Prestanda på högsta nivå: kvalificerade SICK-tekniker
  • Kostnadsbesparing: felfri övergång mellan installation och idrifttagning
  • Planeringssäkerhet: projektplanen följs tillförlitligt

Översikt

Flexibel, professionell och tillförlitlig

När erfarenheten saknas blir installationen av sensorer snabbt en viktig, tids- och kostnadsbesparande faktor. Därför hjälper SICK kunderna vid installationen. Kvalificerade tekniker från SICK tar hand om installation, montage och anslutning av komponenter och system enligt specifikationerna. Kunderna drar fördel av den höga planeringssäkerheten och kan lita helt på de erfarna teknikerna från SICK vid installation av anläggningen.

I korthet
  • Professionell installation och professionellt montage enligt tillverkarens anvisningar
  • Professionell förberedelse av de elektriska anslutningarna resp. kabeldragningen

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Downloads

Upp