Kontakt
Feedback

Produkt- och systemsupport
Garantiförlängning

Långfristigt skydd med kalkylerat engångsbelopp

Din fördel

  • Skydd mot oväntade reparationskostnader även efter den lagstadgade tillverkargarantin
  • Gratis förbättring, reparation eller utbyte av enheten vid garantianspråk
  • Värdehållning för din anläggning eller system eftersom den går att överföra till nästa ägare och är globalt giltig

Översikt

Långfristigt skydd med kalkylerat engångsbelopp

Garantiförlängningen erbjuder ett långfristigt skydd för SICK-produkter med ett kalkylerat engångsbelopp. Kunden profiterar utöver standardgarantin och säkrar sina investeringar på lång sikt mot oväntade reparationskostnader. Garantin kan förlängas över en totalperiod på upp till fem år från köpedatum. Detta omfattar förbättring på plats, reparation eller utbyte i händelse av garantianspråk.

I korthet
  • Förlängning av garantin över en totalperiod på upp till fem år
  • Tjänsterna motsvarar tillverkargarantins omfattning
  • Kalkylerad engångsbetalning vid produktköp

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Downloads

Upp