Kontakt
Feedback

Produkt- och systemsupport
Felåtgärd på plats

Snabb hjälp direkt på plats

Din fördel

  • Snabb och effektiv felåtgärd: tack vare globalt servicenät
  • Enkel arbetsplanering: via telefon, e-post eller fax
  • Hög servicekvalitet: kompetenta och erfarna SICK-tekniker
  • Hållbar rådgivning: rekommendationer för att förhindra störningar

Översikt

Snabb hjälp direkt på plats

Vid en störning kan det uppstå kostnader pga driftstoppet eller så kan produktiviteten försämras. Här ger SICK snabb och okomplicerad hjälp. Tack vare det globala servicenätet är serviceteknikerna från SICK på plats inom kort tid, och åtgärdar störningen tillförlitligt och snabbt. På så sätt minimeras stopptiderna och produktiviteten säkras. SICK erbjuder kunderna detaljerade servicerapporter samt anvisningar för att förhindra störningar, för att förebygga framtida driftstopp på enhetskomponenterna så mycket som möjligt.

I korthet
  • Felanalys och åtgärd av störningen på plats
  • Reparation eller byte av de defekta komponenterna genom erfarna tekniker
  • Störningsdokumentation och beskrivning av felåtgärden (servicerapport)
  • Rekommendationer för att förhindra störningar

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Downloads

Upp