Kontakt
Feedback

Produkt- och systemsupport

Tillförlitlig, snabb och på plats

Produkt- och systemsupporten från SICK LifeTime Services sörjer för att maskiner och anläggningar hela tiden är redo för drift. SICK hjälper till vid produktval, idrifttagning och felåtgärd. Erfarna experter står då till förfogande i hela världen – via telefon, fjärråtkomst eller direkt på plats. Genom reparation och det snabba tillhandahållandet av utbytesenheter åtgärdas störningarna snabbt. Individuella servicekoncept sörjer för tillgänglighet på högsta nivå.

9 träffar:

Träffar 1 - 9 av 9

Vy: Galleri Lista
Produktfamilj SICK Support Portal
Förstklassig teknisk kundtjänst av våra experter globalt
 • Tillgänglig för identifieringslösningar, vision, avståndssensorer, mät- och detekteringslösningar
 • Lätt åtkomst till kundtjänst online
 • Premiumsupport för medlemmar i SICK AppSpace Developers Club
 • Användarforum för utbyte av erfarenheter
 • Aktuell teknisk information och användarinstruktioner
Produktfamilj Telefonsupport
Tillgänglig snabbt och när som helst
 • Kostnadsfri telefonsupport på vanlig kontorstid
 • Kompetenta kontaktpersoner
 • Internationellt tillgängliga
Produktfamilj Garantiförlängning
Långfristigt skydd med kalkylerat engångsbelopp
 • Förlängning av garantin över en totalperiod på upp till fem år
 • Tjänsterna motsvarar tillverkargarantins omfattning
 • Kalkylerad engångsbetalning vid produktköp
Produktfamilj Starthjälp
Optimal övergång till driftsfasen
 • Support av kvalificerade servicetekniker från SICK vid idrifttagning av kundens anläggning
 • Ändringar på kundens krav kan genomföras okomplicerat
 • Effektivt samarbete mellan SICK, systemintegratören och kunden
Produktfamilj Idrifttagning
Riggning av bestämda funktioner
 • Riggning av i förväg bestämda funktioner
 • Mekanisk fininställning av justeringen
 • Konfiguration av applikationsspecifika parametrar
 • Avslutande funktionstest, arkivering av parametrar och överlämnande till medarbetare
Produktfamilj Felåtgärd på plats
Snabb hjälp direkt på plats
 • Felanalys och åtgärd av störningen på plats
 • Reparation eller byte av de defekta komponenterna genom erfarna tekniker
 • Störningsdokumentation och beskrivning av felåtgärden (servicerapport)
 • Rekommendationer för att förhindra störningar
Produktfamilj Reparationer
Tillförlitligt och ekonomiskt
 • Identifiering av orsaken till störningen, reparation och byte av de defekta komponenterna
 • Kontroll av alla säkerhetsrelevanta egenskaper
 • Reparationsutlåtande med avseende på defekta komponenter
 • Expressreparation (tillval)
 • Programuppdatering, modifiering och ombyggnation (tillval)
 • Detaljundersökning av stopporsakerna och anvisningar om förebyggande åtgärder (tillval)
 • Återställning av applikationsspecifika enhetsparametrar (tillval)
Produktfamilj Installation
Flexibel, professionell och tillförlitlig
 • Professionell installation och professionellt montage enligt tillverkarens anvisningar
 • Professionell förberedelse av de elektriska anslutningarna resp. kabeldragningen
Produktfamilj Utbytesenheter
Obyråkratiskt och flexibelt
 • Snabbleverans av en utbytesenhet
 • Detaljundersökning av stopporsakerna och anvisningar om förebyggande åtgärder (tillval)

Träffar 1 - 9 av 9

Upp