Produkt- och systemsupport

Tillförlitlig, snabb och på plats

Produkt- och systemsupporten från SICK LifeTime Services sörjer för att maskiner och anläggningar hela tiden är redo för drift. SICK hjälper till vid produktval, idrifttagning och felåtgärd. Erfarna experter står då till förfogande i hela världen – via telefon, fjärråtkomst eller direkt på plats. Genom reparation och det snabba tillhandahållandet av utbytesenheter åtgärdas störningarna snabbt. Individuella servicekoncept sörjer för tillgänglighet på högsta nivå.

Filtrera enligt:

13 träffar:

Träffar 1 - 13 av 13

Vy: Galleri Lista
Förstklassig teknisk kundtjänst av våra experter globalt
 • Tillgänglig för identifieringslösningar, vision, avståndssensorer, mät- och detekteringslösningar, integreringsprodukter, lokaliseringslösningar och systemlösningar
 • Lätt åtkomst till kundtjänst online
 • Premiumsupport för medlemmar i SICK AppSpace Developers Club
 • Användarforum för utbyte av erfarenheter
 • Aktuell teknisk information och användarinstruktioner
Jämför nu
Välj
Tillgänglig snabbt och när som helst
 • Kostnadsfri telefonsupport på vanlig kontorstid
 • Kompetenta kontaktpersoner
 • Internationellt tillgängliga
Jämför nu
Välj
Expertsupport, dygnet runt
 • Helpdesk under kontorstid (8/5) eller utanför kontorstid (24/5, 24/6, 24/7)
 • Support via utbildad personal vid felsökning och utbyte av komponenter
 • Anpassad kundspecifik systemdokumentation, inklusive kundspecifik historik
 • Tillval: Fjärrsupport
Jämför nu
Välj
Omkalibrering av gasflödesmätare för användning där kalibrering krävs och processtillämpningar
 • Standardpaket: organisation av omkalibreringsprocessen, högtrycks- eller lågtryckskalibrering, funktionskontroll av mätaren, sondrengöring, byte av sondens tätningsringar, batteribyte, täthets- och nollpunktstest
 • Premiumpaket (förutom omfattningen på standardpaketet): nytt elektronikblock och aktuell Firmware-uppdatering
 • Ytterligare alternativ: hjälp på plats vid urdrifttagning, nytt SPU-hus och lackering av sensorn, reparation av brister under funktionskontrollen, kalibrering av kunden tillhandahållna rörsträckor, hjälp på plats vid återidrifttagning
Jämför nu
Välj
Lär dig att hantera produkter och system själv
 • Stöd och utbildning av en kvalificerad SICK-expert vid anläggningsdrift
 • Applikationsspecifika anpassningar kan genomföras enkelt och på rätt sätt
 • Tätt samarbete mellan SICK och kund
Jämför nu
Välj
Långfristigt skydd med kalkylerat engångsbelopp
 • Förlängning av garantin över en totalperiod på upp till fem år
 • Tjänsterna motsvarar tillverkargarantins omfattning
 • Kalkylerad engångsbetalning vid produktköp
Jämför nu
Välj
Riggning av bestämda funktioner
 • Riggning av i förväg bestämda funktioner
 • Mekanisk fininställning av justeringen
 • Konfiguration av applikationsspecifika parametrar
 • Avslutande funktionstest, arkivering av parametrar och överlämnande till medarbetare
Jämför nu
Välj
Snabb hjälp direkt på plats
 • Felanalys och åtgärd av störningen på plats
 • Reparation eller byte av de defekta komponenterna genom erfarna tekniker
 • Störningsdokumentation och beskrivning av felåtgärden (servicerapport)
 • Rekommendationer för att förhindra störningar
Jämför nu
Välj
Obyråkratiskt och flexibelt
 • Snabbleverans av en utbytesenhet
 • Detaljundersökning av stopporsakerna och anvisningar om förebyggande åtgärder (tillval)
Jämför nu
Välj
Tillförlitligt och ekonomiskt
 • Identifiering av orsaken till störningen, reparation och byte av de defekta komponenterna
 • Kontroll av alla säkerhetsrelevanta egenskaper
 • Reparationsutlåtande med avseende på defekta komponenter
 • Expressreparation (tillval)
 • Programuppdatering, modifiering och ombyggnation (tillval)
 • Detaljundersökning av stopporsakerna och anvisningar om förebyggande åtgärder (tillval)
 • Återställning av applikationsspecifika enhetsparametrar (tillval)
Jämför nu
Välj
Flexibel, professionell och tillförlitlig
 • Professionell installation och professionellt montage enligt tillverkarens anvisningar
 • Professionell förberedelse av de elektriska anslutningarna resp. kabeldragningen
Jämför nu
Välj
Framtagning av ett exakt, digitalt referenskort för FTF
 • Kontroll av framtagen scanninginfo för kortframtagningen
 • Bearbetning av dataposterna för optimal framtagning av referenskortet
 • Offlinekontroll av referenskortet
 • Framtagning och arkivering av referenskortet
Jämför nu
Välj
Effektiv service tack vare ett säkert fjärrunderhåll
 • Kund- och integratoråtkomst
 • Anläggningsspecifika dokument tillgängliga när som helst
 • Grafiskt användargränssnitt för Remote Services
 • Kvalificerad fjärrdiagnos
 • Setup-service: installation, inställning och introduktion
 • Grunden för tillståndsövervakning och Helpdesk
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 13 av 13