Kontakt
Feedback

Produkt- och systemsupport

Tillförlitlig, snabb och på plats

Produkt- och systemsupporten från SICK LifeTime Services sörjer för att maskiner och anläggningar hela tiden är redo för drift. SICK hjälper till vid produktval, idrifttagning och felåtgärd. Erfarna experter står då till förfogande i hela världen – via telefon, fjärråtkomst eller direkt på plats. Genom reparation och det snabba tillhandahållandet av utbytesenheter åtgärdas störningarna snabbt. Individuella servicekoncept sörjer för tillgänglighet på högsta nivå.

14 träffar:

Träffar 1 - 14 av 14

Vy: Galleri Lista
Produktfamilj SICK Support Portal
Förstklassig teknisk kundtjänst av våra experter globalt
 • Tillgänglig för identifieringslösningar, vision, avståndssensorer, mät- och detekteringslösningar, integreringsprodukter, lokaliseringslösningar och systemlösningar
 • Lätt åtkomst till kundtjänst online
 • Premiumsupport för medlemmar i SICK AppSpace Developers Club
 • Användarforum för utbyte av erfarenheter
 • Aktuell teknisk information och användarinstruktioner
Mjukvarubaserad service för generering av PLC-funktionsblock
 • Framtagning av individuella funktionsblock
 • Stöder de vanligaste PLC-systemen
 • Kompatibilitet med alla tillverkares IO-Link-enheter
 • Val av relevanta IO-Link-enhetsparametrar
Produktfamilj Telefonsupport
Tillgänglig snabbt och när som helst
 • Kostnadsfri telefonsupport på vanlig kontorstid
 • Kompetenta kontaktpersoner
 • Internationellt tillgängliga
Omkalibrering av gasflödesmätare för användning där kalibrering krävs och processtillämpningar
 • Standardpaket: organisation av omkalibreringsprocessen, högtrycks- eller lågtryckskalibrering, funktionskontroll av mätaren, sondrengöring, byte av sondens tätningsringar, batteribyte, täthets- och nollpunktstest
 • Premiumpaket (förutom omfattningen på standardpaketet): nytt elektronikblock och aktuell Firmware-uppdatering
 • Ytterligare alternativ: hjälp på plats vid urdrifttagning, nytt SPU-hus och lackering av sensorn, reparation av brister under funktionskontrollen, kalibrering av kunden tillhandahållna rörsträckor, hjälp på plats vid återidrifttagning
Produktfamilj 24 h Helpdesk
Expertsupport, dygnet runt
 • Helpdesk under kontorstid (8/5) eller utanför kontorstid (24/5, 24/6, 24/7)
 • Support via utbildad personal vid felsökning och utbyte av komponenter
 • Anpassad kundspecifik systemdokumentation, inklusive kundspecifik historik
 • Tillval: Fjärrsupport
Produktfamilj Starthjälp
Optimal övergång till driftsfasen
 • Support av kvalificerade servicetekniker från SICK vid idrifttagning av kundens anläggning
 • Ändringar på kundens krav kan genomföras okomplicerat
 • Effektivt samarbete mellan SICK, systemintegratören och kunden
Produktfamilj Garantiförlängning
Långfristigt skydd med kalkylerat engångsbelopp
 • Förlängning av garantin över en totalperiod på upp till fem år
 • Tjänsterna motsvarar tillverkargarantins omfattning
 • Kalkylerad engångsbetalning vid produktköp
Produktfamilj Idrifttagning
Riggning av bestämda funktioner
 • Riggning av i förväg bestämda funktioner
 • Mekanisk fininställning av justeringen
 • Konfiguration av applikationsspecifika parametrar
 • Avslutande funktionstest, arkivering av parametrar och överlämnande till medarbetare
Produktfamilj Reparationer
Tillförlitligt och ekonomiskt
 • Identifiering av orsaken till störningen, reparation och byte av de defekta komponenterna
 • Kontroll av alla säkerhetsrelevanta egenskaper
 • Reparationsutlåtande med avseende på defekta komponenter
 • Expressreparation (tillval)
 • Programuppdatering, modifiering och ombyggnation (tillval)
 • Detaljundersökning av stopporsakerna och anvisningar om förebyggande åtgärder (tillval)
 • Återställning av applikationsspecifika enhetsparametrar (tillval)
Produktfamilj Utbytesenheter
Obyråkratiskt och flexibelt
 • Snabbleverans av en utbytesenhet
 • Detaljundersökning av stopporsakerna och anvisningar om förebyggande åtgärder (tillval)
Produktfamilj Installation
Flexibel, professionell och tillförlitlig
 • Professionell installation och professionellt montage enligt tillverkarens anvisningar
 • Professionell förberedelse av de elektriska anslutningarna resp. kabeldragningen
Produktfamilj Felåtgärd på plats
Snabb hjälp direkt på plats
 • Felanalys och åtgärd av störningen på plats
 • Reparation eller byte av de defekta komponenterna genom erfarna tekniker
 • Störningsdokumentation och beskrivning av felåtgärden (servicerapport)
 • Rekommendationer för att förhindra störningar
Produktfamilj Korttillverkning
Framtagning av ett exakt, digitalt referenskort för FTF
 • Kontroll av framtagen scanninginfo för kortframtagningen
 • Bearbetning av dataposterna för optimal framtagning av referenskortet
 • Offlinekontroll av referenskortet
 • Framtagning och arkivering av referenskortet
Produktfamilj Remote Services
Effektiv service tack vare ett säkert fjärrunderhåll
 • Säker och effektiv anslutning av fjärrunderhåll
 • Fjärrdiagnos genom experter
 • Kund- och integratörsåtkomst till plattformen SICK Remote Service
 • Anläggningsspecifika dokument tillgängliga när som helst
 • Transparent, överskådlig anläggningsillustration och historik
 • Kvalificerad idrifttagning och driftshjälp
 • Remote Service Flatrate
 • Setup-service: installation, inställning och introduktion

Träffar 1 - 14 av 14

Upp