Managed Services
Smart Parts

Låg kapitalbindning genom effektiv reservdelshantering

Din fördel

  • Snabb tillgång till reservdelar vid skador eller störningar
  • Tillförlitlig reservdelshantering
  • Hög tillgänglighet av anläggningen med låg kapitalbindning
  • Korta stilleståndstider för anläggningen genom kort leveransväg och -tid
  • Alltid nya reservdelar i lager
  • Kundspecifik anpassning av reservdelslagret och på så sätt bättre planering och högre kostnadseffektivitet

Översikt

Låg kapitalbindning genom effektiv reservdelshantering

Ett SICK-reservdelslager nära kunden möjliggör snabbt byte av defekta och utslitna komponenter vid skador och störningar. Det minimerar stilleståndstiderna för anläggningen och sänker kostnaderna. Dessutom får kunden en reservdelshantering som är anpassad för de aktuella kraven – utan långvarig kapitalbindning. Vid behov beräknar SICK endast de delar som kunden behöver. På så sätt slipper man kostnader för stora lagerbestånd. Snabb efterbeställning av reservdelar säkerställer en optimal tillgänglighet av anläggningen.

I korthet
  • Kundnära SICK-lager för reservdelar (konsignationslager)
  • Lagerbestånd anpassat efter kundens behov
  • Upprätthållande av lagerbeståndet genom snabb efterbeställning av uttagna reservdelar
  • Professionell planering och skötsel av reservdelslagret genom SICK

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Downloads