Kontakt
Feedback

Managed Services

Individuell service för friktionsfri drift

Kundspecifika Managed Services omfattar kostnadseffektiva och kraftfulla servicepaket. På så sätt kan kunden koncentrera sig på sina huvuduppgifter. Samtidigt tjänar kunden på den långa branscherfarenheten hos SICK. Det sparar kostnader vid tjänster som reservdelslagerhållning, underhåll av enheter och programvaruuppdateringar.

1 träffar:

Produktfamilj Smart Parts
Låg kapitalbindning genom effektiv reservdelshantering
  • Kundnära SICK-lager för reservdelar (konsignationslager)
  • Lagerbestånd anpassat efter kundens behov
  • Upprätthållande av lagerbeståndet genom snabb efterbeställning av uttagna reservdelar
  • Professionell planering och skötsel av reservdelslagret genom SICK
Upp