Managed Services

Individuell service för friktionsfri drift

Kundspecifika Managed Services omfattar kostnadseffektiva och kraftfulla servicepaket. På så sätt kan kunden koncentrera sig på sina huvuduppgifter. Samtidigt tjänar kunden på den långa branscherfarenheten hos SICK. Det sparar kostnader vid tjänster som reservdelslagerhållning, underhåll av enheter och programvaruuppdateringar.

4 träffar:

Träffar 1 - 4 av 4

Vy: Galleri Lista
Låg kapitalbindning genom effektiv reservdelshantering
 • Kundnära SICK-lager för reservdelar (konsignationslager)
 • Lagerbestånd anpassat efter kundens behov
 • Upprätthållande av lagerbeståndet genom snabb efterbeställning av uttagna reservdelar
 • Professionell planering och skötsel av reservdelslagret genom SICK
Jämför nu
Välj
Patchar för säkerhet och tillgänglighet hos dina industriella datorer och servrar
 • Kontrollerar korrigeringar av patchklasserna ”säkerhetsuppdateringar”, ”viktiga uppdateringar” och ”update-rollups”
 • Åtgärdar programfel, stänger säkerhetsluckor och förhindrar malware-attacker
 • Utförande av funktionstester med hjälp av SICK
 • Tillhandahållande av utvärderingsrapporter

Jämför nu
Välj
Behovsorienterade servicepaket för planeringssäkerhet
 • Modular service agreement at a fixed price
 • Regular and scheduled inspection of the system
 • Prioritized access to service experts
 • Service network available worldwide
 • Including remote maintenance or on-site technical support, depending on the scope
 • Individualized and flexible combination of services possible
Jämför nu
Välj
Fjärrövervakning och fjärrdiagnos tack vare SICK-servicespecialister
 • Kontinuerlig statusövervakning (Condition Monitoring) av kundenheterna genom fjärrlösningar från SICK
 • Rapportering innan problemen uppstår, inklusive en första diagnos och åtgärdsrekommendationer
 • Regelbundna statusrapporter för SICK-enheter inklusive datautvärdering
 • Snabb problemanalys av serviceexperter från SICK
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 4 av 4