Kontakt
Feedback


Idrifttagning

Riggning av bestämda funktioner

Din fördel

  • Högsta tillgänglighet och produktivitet tack vare applikationsoptimerade inställningar
  • Kostnadsbesparing tack vare färre stilleståndstider, störningar eller följdskador
  • Planeringssäkerhet tack vare snabbt utbyte under normal drift
  • Tidsbesparing tack vare arkivering av parametrar och idrifttagningsdokumentation för eventuella ombyggnads- eller underhållsarbeten

Översikt

Riggning av bestämda funktioner

En fackmannamässig idrifttagning av SICK garanterar SICK-produktens optimala prestanda. Idrifttagningen omfattar riggning av i förväg bestämda funktioner för SICK-produkten med hänsyn till gränssnittet till maskinen eller anläggningen och kundapplikationens omgivningsvillkor.

SICK-produkten och respektive anläggningsdel överlämnas till uppdragsgivaren under ett dokumenterat slutöverlämnande med instruktioner. Kunden drar fördel av den effektiva hanteringen med kvalificerad tekniker från SICK under idrifttagningen och den höga tillgängligheten redan från första dag. Med ett fast pris, så att idrifttagningskostnaderna är överskådliga.

I korthet
  • Riggning av i förväg bestämda funktioner
  • Mekanisk fininställning av justeringen
  • Konfiguration av applikationsspecifika parametrar
  • Avslutande funktionstest, arkivering av parametrar och överlämnande till medarbetare

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Downloads

Upp