Samarbete i ögonhöjd - sensorlösningar för robotik

Människa och robotar kommer allt närmre varandra. Där har sensorer från SICK en avgörande roll. Det ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga – förutsättningen för samarbete i ögonhöjd som uppfyller alla krav för robotsystemen: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling och Position Feedback.

Våra lösningar för dina krav på robotsystemen

Robotics image
Robotics image

Flexibla automatiseringslösningar tack vare Robot Vision-teknik och fritt tillgängliga robottillämpningar som garanterar säkerheten – framtiden är redan här. Sensorlösningar från SICK gör framtiden möjlig. Människa och maskin arbetar hand i hand – precis som SICK hittar lösningar med kunderna i ögonhöjd.

 

Robot Vision

Robot Vision – det är optiska och kamerabaserade system som gör roboten till en seende medspelare som känner av var saker och ting finns. Det möjliggör flexibel automatisering i Industri 4.0:s tidsålder.

Våra lösningar för Robot Vision

Safe Robotics

Safe-Robotics-lösningarna ger arbetsskydd och omfattar alla åtgärder som gör det avkända närområdet runt roboten till en säker arbetsplats.

Våra lösningar för Safe Robotics

End-of-Arm Tooling

SICK har beprövade sensorsystem för gripare och robotverktyg som möjliggör arbete med fingertoppskänsla vid End-of-Arm Tooling.

Våra lösningar för End-of-Arm Tooling

Position Feedback

I SICK:s Position Feedback-lösningar ger de integrerade Motor-Feedback-systemen i drivningarna data map. hastighet och position samt status på drivningen. Det utgör den sensoriska grunden för alla robotrörelser.

Våra lösningar för Position Feedback

 

Fler ämnen:

Har du några frågor?

Kontakta experter

Mobila robotar:
Move into new dimensions

Robotik håller på att göra sitt intåg, inom såväl produktion, som logistik och service. Sensorlösningar för alla varianter av mobila robotar

Ta reda på mer

Alla videor om våra robotsystemlösningar

Till Youtube Playlist