Industri 4.0 tar fart: våra sensorlösningar för mobila plattformar

Flexibilitet är självklart: med våra modulära lösningsportfölj för mobila plattformar är det enkelt att realisera spårstyrning, navigation, positionering, omgivningsdetektering, säkerhet och lasthantering. Våra sensorlösningar riktar sig till hela området för förarlösa fordon, allt från små förarlösa fordon till AGC eller specialiserade AGV. Bandbreden omfattar allt från kostnadseffektiva lösningar som spårstyrning och enkel kollisionsundvikande till komplett certifierad säkerhetslösning och integrerad konturlokalisering som anpassas skalbart och modulärt till varje individuell användning med förarlösa fordon.

Passande för din användning: våra lösningar för mobila plattformar

Navigation and positioning image

Navigation och positionering

Mobila plattformar rör sig automatiskt eller autonomt mellan olika stationer och punkter i logistik- och produktionsmiljöer. Flexibla sensorlösningar för navigation och positionering krävs för att de ska hitta rätt och hjälper lokaliseringen och navigationen av mobila plattformar.

Våra sensorlösningar för navigation och positionering

Environment perception and safety image

Miljödetektering och säkerhet

Mobila plattformar måste kunna detektera och se sin omgivning under en pågående transport. Det förhindrar kollision med hinder och personer och garanterar säkra och pålitliga processer.

Våra sensorlösningar för miljödetektering och säkerhet

Load handling image

Lasthantering

En kärnfunktion för mobila plattformar är transport av laster. Vi erbjuder en bred lösningsportfölj med detektion, positionering och identifiering av gods.

Våra sensorlösningar för lasthantering

Har du några frågor?

Kontakta experter

Mobila robotar:
Move into new dimensions

Robotik håller på att göra sitt intåg, inom såväl produktion, som logistik och service. Sensorlösningar för alla varianter av mobila robotar

Ta reda på mer

Industrifordon

Mobila materialtransportsystem används i nästan varje industriell produktionsmiljö.

Ta reda på mer