Safe Motion

Säker rörelseövervakning för processer utan avbrott

Safe Motion står för kontinuerlig säker övervakning av maskinrörelser. Ett stort antal certifierade driftsäkerhetsfunktioner optimerar samspelet mellan människa och maskin samt produktiviteten. Safe Motion övervakar riktning, hastighet och position för både mobila och stationära maskiner på ett säkert sätt, vilket bidrar till att skapa processer utan avbrott.

Filtrera enligt:

10 träffar:

Träffar 1 - 10 av 10

Vy: Galleri Lista
Säker, enkel, flexibel pulsgivare för funktionssäkerhet
 • Pulsgivare för funktionssäkerhetsteknik: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)

 • Elektriskt gränssnitt: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos 1 VSS, 1.024 perioder

 • Kläm- eller servofläns, blind eller genomgående hålaxel (monteringsmöjligheter med passkil)

 • Universell kabelutgång, M23- eller M12-kontakt, axiell eller radiell

 • IP-klassning: IP65

 • Arbetstemperaturområde: –30 °C ... +95 °C (beroende på typ)

Jämför nu
Välj
Säker, enkel, flexibel pulsgivare för en säker positionering
 • Certifierad upp till SIL3 (IEC 61508, IEC 61800-5-3), PL e (EN ISO 13849)
 • Singleturn- eller multiturn-pulsgivare med SSI- och Sin/Cos-gränssnitt
 • Programmerbart, integrerat felminne
 • Pulsgivare med massiv axel eller hålaxel, montage med passkil
 • Kabelanslutning, M23- eller M12-kontakt
 • Driftstemperaturområde: –30 °C–+95 °C
Jämför nu
Välj
Säker rörelseövervakning i mobila och stationära tillämpningar
 • Safe-Motion-Monitoring-Modul för säker övervakning av driften
 • Driftsäkerhetsfunktioner som säkert stopp 1 (SS1), säkert stopp 2 (SS2) eller säker begränsad hastighet (SLS)
 • Variant med säkert begränsad position (SLP) och Safe Cam (SCA)
 • Pulsgivargränssnitt: HTL, TTL, sin/cos-gränssnitt, SSI, HIPERFACE®
 • Intuitivt konfigurationsprogram med certifierade funktionsblock
Jämför nu
Välj
Stilleståndsövervakning utan extra sensorer
 • Stilleståndsövervakning med mätning av remanensspänning
 • 3 NO, 1 NC som tvångsstyrda säkerhetskontakter
 • 2 signalutgångar (halvledare)
 • 1 signalutgång (NO)
 • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061)
 • Maximal motoranslutningsspänning 690 V
 • Inställbar spänningströskel och stilleståndstid
Jämför nu
Välj
Optimalt skydd vid underhållsdrift
 • Stillestånds- och varvtalsövervakning
 • 4 säkra halvledarutgångar
 • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061)
 • Maximal ingångsfrekvens 2 kHz
 • Inställbar varvtalsgräns/övervakningsfrekvens beroende på variant 0,1 upp till 9,9 Hz eller 0,5 upp till 99 Hz
 • 2 signalutgångar för fel -och statusindikering
 • Diagnos-LEDs
Jämför nu
Välj
Mätning av position och hastighet med största möjliga precision
 • Beröringsfri, absolut positions- och hastighetsbestämning utan referenskörning
 • Med HIPERFACE® -eller SSI-gränssnitt
 • Mätlängder upp till 4 meter
 • För höga förflyttningshastigheter upp till 10 m/s
 • Tillförlitliga mätningar även vid nedsmutsning eller kondens av magnetbandet
 • Litet, kompakt läshuvud
 • Certifierade enligt SIL2 och PL d (HIPERFACE®-gränssnitt)
Jämför nu
Välj
Högupplösande motor-feedback-system
 • Motor-feedback-system för topprestanda
 • 1 024 sinus-/cosinusperioder per varv
 • Absolut position med en upplösning på 32 768 steg per varv och 4 096 varv med multiturnsystemet
 • HIPERFACE®-gränssnitt: Programmering av positionsvärdet och elektronisk märkskylt
 • Blind hålaxel eller konisk axel med olika statorkopplingar
 • Integrerat, tillsats- och stand-alone-utförande
 • Certifierade enligt SIL2/PL d (gäller endast SRS50S/SRM50S...)
 • RoHs
Jämför nu
Välj
Mätning med högsta hastighet för linjärmotorer
 • Absolut, beröringsfritt, förslitningsfritt längdmätningssystem för linjärmotorer
 • Mätsträckor upp till 1 m
 • Lämplig för höga förflyttningshastigheter upp till 10 m/s
 • Tillförlitlig positionsbestämning även vid nedsmutsning och kondens av magnetbandet
 • Elektronisk märkskylt och programmering av positionsvärdet
 • Absolut positionsbestämning, ingen referenskörning
 • HIPERFACE®-gränssnitt
 • Certifierade enligt SIL2 och PL d
Jämför nu
Välj
Högupplösande motor-feedback-system i hålaxelutförande
 • HIPERFACE®-motor-feedback-system i singleturn- och multiturn-utförande, kompatibelt med globalt ledande drivsystem
 • 1 024 sinus-/cosinusperioder per varv
 • Absolut position med en upplösning på 32 768 steg per varv och 4 096 varv med multiturnsystemet
 • Mekanisk flexibilitet genom blinda och genomgående hålaxlar (med diametrar från 8 mm till 15 mm), som kan erhållas med olika statorkopplingar
 • Skyddsklass IP65
 • Certifierade enligt SIL2/PL d (gäller endast SFS60S/SFM60S...)
Jämför nu
Välj
Kompakt storlek med hög upplösning för standardeffektområde
 • Motor-feedback-system för prestanda på basnivå
 • 128 sinus-/cosinusperioder per varv
 • Absolut position med en upplösning på 4 096 steg per varv och 4 096 varv med multiturnsystemet
 • Programmering av positionsvärdet och elektronisk märkskylt
 • HIPERFACE®-gränssnitt
 • Integrerad version och stand-alone-utförande
 • Certifierad enligt SIL2/PL d (gäller endast SKS36S/SKM36S-H...)
 • RoHs
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 10 av 10