Kontroll av fullständig kartongfyllning

En ofullständigt fylld kartong kan ge återkallelser och missnöjda kunder. 3D-Vision-sensor TriSpector1030 använd som kamera scannar formerna i rörelse eller stillestånd och känner av fyllningens volym och felaktig kartongform. Den genererade 3D-bilden visar om kartongen är fullständigt fylld.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Intuitiv 3D-inspektion
  • 3D-inspektion av rörliga delar
  • Intuitivt användargränssnitt
  • Integrerad bildanalys
  • Enkelt byteskoncept
  • 3D-bild med hög upplösning med intensitets-overlay
  • Fabrikskalibrerade 3D-data, faktiska mm-värden i alla dimensioner
  • Robust IP67-metallhus