Säker seriekoppling med smidig diagnos

De många säkerhetsbrytarna och -sensorerna på förpackningsmaskinen kräver ett smart ledningsdragningskoncept. Flexi Loop klarar upp till åtta säkra seriekopplingar med upp till 32 tvåkanaliga säkerhetsbrytare och -sensorer vardera för kostnadseffektivitet och med diagnosfunktion. Dessutom går det att ansluta förreglingar, signallampor och nödstoppsknappar via standardingångar och -utgångar.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Säker och ekonomisk serieanslutning med diagnostisk funktion
  • Säker serieanslutning av upp till 32 tillverkaroberoende sensorer
  • Upp till 100 m kabellängd mellan varje sensor
  • IP-klassning IP65 och IP67
  • Integrering via M12-standardkabel
  • Individuell övervakning av sensorer upp till PL e
  • Detaljerad diagnostisk information
  • Direkt spänningsförsörjning