Positionsövervakning av foliebuffert för foliespänning

Bufferten används för att ge jämn banspänning av förpackningsfolien. Här går det att använda induktiva IME-lägesgivare om det räcker med tvåpunktsreglering som positionsövervakning av bufferten. De arbetar tillförlitligt och ger stor positioneringsnoggrannhet i maskinen tack vare hög stöt- och vibrationstålighet. Noggrannhet, hög tillgänglighet och lång livslängd är de viktigaste kraven på induktiva givare, IME uppfyller alla.