Integritetspolicy

SICK glädjer sig över ditt besök på våra webbsidor och ditt intresse för vårt företag, våra produkter och våra tjänster. Det är viktigt för oss att skydda din privata sfär och vi vill att du ska känna dig trygg när du besöker våra webbplatser. Av den anledningen förklarar vi vilken information vi hanterar vid ditt besök på våra webbsidor.

 • Besök på våra webbsidor
  Ansvarig SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, DE-79183 Waldkirch, Tyskland
  Syftet med hanteringen Framtagning av webbsidor
  Datakategorier
  • Användarens IP-adress
  • Datum och tid för begäran
  • Kravinnehåll (konkret sida)
  • Accesstatus/HTTP-statuskod
  • resp. överförd datamängd
  • Webbsajten som kravet kom från
  • Användarens operativsystem
  • Ev. webbläsarmjuvaras språk och version
  • Kontaktuppgifter som t.ex. namn, förnamn, mail, telefonnummer
  • Kommunikationsinnehåll
  Juridiska underlag Art. 6 (1) f) GDPR - företagsintresse
  Företagsintresse SICK vill presentera företaget och produkt- och tjänstesortimentet på webbsidor på Internet. SICK vill även garantera webbsajtens stabilitet och säkerhet och framförallt kunna upptäcka och spåra avvikande aktiviteter på webbsidorna.
  Följder vid uteblivet tillhandahållande Tillhandahållande av personrelaterade data är inte obligatoriskt enligt avtal eller lagstiftning. Vid uteblivet tillhandahållande är uppfyllande av syftet inte möjligt.
  Lagringstid 21 dagar
  Dataursprung Vi behandlar uteslutande data som du tillhandahåller oss direkt.
  Mottagare av uppgifterna
  Förmedling till tredjepartsländer Alla uppgifter överförda till tredje stat är anonymiserade så att vi inte överlämnar några personuppgifter till tredje stat.
  Logik för automatiska beslut Vi fattar inga automatiska beslut.

   

 • Cookies

  Cookies

  När du besöker våra webbsidor lämnar vi information på din dator i form av en ”Cookie”. Cookies gör det möjligt för oss att t.ex. anpassa en webbplats efter dina intressen, eller att spara din varukorg så att du kan fortsätta använda den vid nästa besök. Om du inte vill att vi känner igen din dator, ställer du in din webbläsare så att den tar bort cookies från din hårddisk, blockerar alla cookies eller varnar för att en cookie sparas. Hur det fungerar i detalj hittar du i informationen från tillverkaren av webbläsaren. Om du ändrar dessa inställningar kan det leda till begränsade funktioner när du använder våra webbsidor.

  Inom ramarna för ett Consent Management (”Cookie Banner”) erbjuder vi dig möjligheten att hantera inställningarna för cookies i området på vår webbsida. Du har när som helst möjlighet att ändra det beslut du tar där och antingen ge eller återkalla ditt samtycke. Här kan du öppna hanteringen av samtycke till cookies.

   

 • Onlineformulär

  Online forms

  Responsible SICK AB, Storsätragränd 5B, 12739 Skärholmen, Sweden
  Purpose of processing Contact by user
  Categories of data
  • Business contact data
  • Inquiry
  Legal basis Art. 6 (1) b) GDPR
  Legitimate interest -
  Consequences of failure to provide the data The provision of personal data is not prescribed by law. In the event of a failure to provide the data, the fulfilment of the purpose is not possible.
  Retention time  
  Data source We only process personal data provided directly by you.
  Recipients of the data
  • Web Hoster
   • SICK AG
  Transmission in third countries We do not transfer personal data to third countries.
  Logic of the automated decision We do not use automated decisions.
 • Newsletter

  Newsletter

  Responsible SICK AB, Storsätragränd 5B, 12739 Skärholmen, Sweden
  Purpose of processing Provision of subscribed news for users
  Categories of data
  • Business contact data
  Legal basis Art. 6 (1) a) GDPR
  Legitimate interest -
  Consequences of failure to provide the data The provision of personal data is not prescribed by law or contract. In the event of a failure to provide the data, the fulfilment of the purpose is not possible.
  Retention time We will delete your data immediately after you revoke your consent. You can revoke your consent at any time by contacting order@sick.se
  Data source We only process personal data provided directly by you.
  Recipients of the data
  • Web Hoster
   • SICK AG
  • E-mail marketing provider
   • SICK AG
  Transmission in third countries We do not transfer personal data to third countries.
  Logic of the automated decision We do not use automated decisions.

   

  If you do not wish to be contacted for advertising purposes by e-mail, you can deactivate this service at any time by contacting order@sick.se

 • Hämta exklusiv information

  Download of exclusive information

  Responsible SICK AB, Storsätragränd 5B, 12739 Skärholmen, Sweden
  Purpose of processing Provision of exclusive information to interested parties
  Categories of data
  • Business contact data
  Legal basis Art. 6 (1) a) GDPR
  Legitimate interest -
  Consequences of failure to provide the data The provision of personal data is not prescribed by law or contract. In the event of a failure to provide the data, the fulfilment of the purpose is not possible.
  Retention time We will delete your data immediately after you revoke your consent. You can revoke your consent at any time.
  Data source We only process personal data provided directly by you.
  Recipients of the data
  • Web Hoster
   • SICK AG
  • E-mail marketing provider
   • SICK AG
  Transmission in third countries We do not transfer personal data to third countries.
  Logic of the automated decision We do not use automated decisions.

   

  If you do not wish to be contacted for advertising purposes by e-mail, you can deactivate this service at any time by contacting order@sick.se

 • Webshop

  Webshop

  Responsible SICK AB, Storsätragränd 5B, 12739 Skärholmen, Sweden
  Purpose of processing Processing of customer orders and inquiries.
  Categories of data
  • Business contact data
  • Access data
  Legal basis Art. 6 (1) b) GDPR
  Legitimate interest -
  Consequences of failure to provide the data The provision of personal data is not prescribed by law or contract. In the event of a failure to provide the data, the fulfilment of the purpose is not possible.
  Retention time We will delete your data at your request.
  Data source We only process personal data provided directly by you.
  Recipients of the data
  • Web Hoster
   • SICK AG
  Transmission in third countries We do not transfer personal data to third countries.
  Logic of the automated decision We do not use automated decisions.
 • SICK ID

  SICK ID

  Ansvarig part SICK AB, Storsätragränd 5B, 12739 Skärholmen, Sweden
  Syftet med hanteringen SICK ID är ett centralt användarkonto som du använder för att registrera dig för olika digitala tjänster och/eller aktivera de tjänster som erbjuds av företagen inom SICK-koncernen.
  Datakategorier
  • Kontaktuppgifter, tjänster
  • Betalnings-/faktureringsuppgifter
  • Godkännande av dokument
  • IP-adress
  • Loggfiler
  Juridiska underlag
  • DS-GVO Art. 6 (1) b) – avtalsförhållande
  • DS-GVO Art. 6 (1) c) – rättsligt krav
  • DS-GVO Art. 6 (1) f) – företagsintresse
  Företagsintresse

  SICK har följande berättigade intressen:

  • Spårbarhet av varje handling, särskilt vid manipulering eller konflikt.
  Följder vid uteblivet tillhandahållande Tillhandahållande av personuppgifter är inte obligatoriskt enligt lag. Om de inte tillhandahålls är användning av våra digitala tjänster inte möjlig, respektive kraftigt begränsad.
  Lagringstid

  Vi lagrar dina personuppgifter så länge det finns ett avtal med oss, alltså under löptiden för SICK ID:ts användarvillkor, och säkerställer att de antingen raderas på ett säkert sätt eller anonymiseras och därefter lagras på ett sådant sätt att du inte kan identifieras.

  Under vissa omständigheter sparar vi dina personuppgifter under längre tid, eftersom vi är förpliktigade att göra det av juridiska skäl eller om vi har den berättigade uppfattningen att det föreligger en rättstvist mellan dig och oss.

  Dataursprung Vi behandlar endast data som du tillhandahåller oss direkt.
  Mottagare av uppgifterna

  Registeransvarig:

  SICK AG

  Erwin-Sick-Straße 1

  79183 Waldkirch

  Förmedling till tredjepartsländer Vi förmedlar inga personuppgifter till tredjepartsland.
  Logik för automatiska beslut Vi fattar inga automatiska beslut.

   

 • Function Block Factory

  Function Block Factory

  Ansvarig SICK AB, Storsätragränd 5B, 12739 Skärholmen, Sweden
  Syftet med hanteringen Framtagning av mjukvarubaserade tjänster för automatiserad framtagning av PLC-funktionsblock
  Datakategorier
  • Mailadress
  • Framtagna konfigurationer
  • Tidpunkt för framtagningen
  • Framtagna bibliotek
  Juridiska underlag Art. 6 (1) b) GDPR - avtalsförhållande
  Företagsintresse

  -

  Följder vid uteblivet tillhandahållande Tillhandahållandet av personrelaterade data är inte obligatoriskt enligt lag. Det går inte att skapa och ta fram funktionsblockbibliotek vid uteblivet tillhandahållande.
  Lagringstid

  Vi sparar dina uppgifter så länge du vill eller tills de blir automatiskt raderade.

  Uppgifterna går inte att radera förrän garantitiden gått ut.

  Dataursprung Vi behandlar endast data som du tillhandahåller oss direkt.
  Mottagare av data

  SICK AG

  Erwin-Sick-Straße 1

  79183 Waldkirch

  Förmedling till tredje länder Vi förmedlar inte personuppgifter till tredje länder.
  Logik för automatiserade beslut Vi fattar inga automatiska beslut.

   

 • Säkerhetsmeddelanden och förfrågningar

  Säkerhetsmeddelanden och förfrågningar

  Ansvarig SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Tyskland
  Syftet med hanteringen Behandling av säkerhetsmeddelanden och förfrågningar.
  Datakategorier E-postkommunikation
  Juridiska underlag Art. 6 (1) f) GDPR
  Företagsintresse Förmedlade personrelaterade data behövs för behandling av det meddelade fallet och utförande av tjänsten.
  Följder vid uteblivet tillhandahållande Tillhandahållande av dina personrelaterade data är inte obligatoriskt enligt avtal eller lagstiftning. Vid uteblivet tillhandahållande kan under vissa omständigheter en förfrågan eller ett meddelande inte behandlas.
  Lagringstid Insamlade data tas bort efter en månad efter att fallet avslutats.
  Dataursprung Vi behandlar uteslutande data som du tillhandahåller oss direkt.
  Mottagare av data Data förmedlas inte till tredje part.
  Förmedling till tredje länder Vi förmedlar inga personrelaterade data till tredje land.
  Logik för automatiserade beslut Vi fattar inga automatiska beslut.

Dina rättigheter

Du har rätt

 • till information om dina personuppgifter;
 • till rättning av dina personuppgifter;
 • till borttagning och spärrning av dina personuppgifter;
 • att neka samtycke till hantering av dina personuppgifter;
 • till överförbarhet av dina personuppgifter;
 • att ångra ditt samtycke med verkan i framtiden, om hanteringen av personuppgifter baseras på ditt samtycke; samt
 • till klagomål inför en dataskyddsmyndighet om du anser att hanteringen av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftning.

Kontakta dataskyddsansvarig. Vi behandlar alla förfrågningar på ett lämpligt sätt.

SICK AB,
Storsätragränd 5B,
12739 Skärholmen, Sweden

gdpr@sick.se

Ändring av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst anpassa integritetspolicyn till gällande krav. Aktuell integritetspolicy finns alltid på våra webbsajter.