Kontakt
Feedback

Samspel människa och robot i den uppkopplade fabriken

Mensch-Roboter-Kollaboration in der vernetzten Fabrik
Mensch-Roboter-Kollaboration in der vernetzten Fabrik

Människa och maskiner kommer närmare varandra i en Smart Factory. Sensorer från SICK stöttar roboten i arbetet med modern arbetsfördelning och lånar ”sina ögon” för att klara av uppgifter i industriell miljö. Stark interaktion mellan människa och maskin behöver säkerhetslösningar som är absolut pålitliga och mycket flexibla.

Kooperation och samexistens skall leda till samarbete. Smart Factory satsar på nära interaktion mellan robot och människa. Krafter, hastighet, robotens rörelseschema och arbetsstycket utgör risker för operatören i dessa samarbetsmiljöer. Dessa risker måste begränsas, antingen med ordentliga skyddsåtgärder eller genom av användning av andra åtgärder.

Flexibel säkerhet

Redan idag möjliggör säkerhetssensorer en nära anpassning till den aktuella maskinprocessen. Intelligenta algoritmer realiserar t.ex. en brytpunkt i digitalstyrd säkerhetsteknik ända fram till kontinuerliga maskinreaktioner beroende på rörelser för involverade personer. Maskinen stängs inte av helt när operatören närmar sig utan arbetshastigheten sänks till en anpassad nivå eller rörelseriktningarna ändras.

Safe Motion in aktion

Safe Motion är den aktuellt bästa tillgängliga tekniken. Den garanterar konstant säkerhet för personer utan att produktionen måste avbrytas. Facit: Betydligt lägre stilleståndstider och felfrånkopplingar, kortare cykeltider och ökad effektivitet och tillgänglighet i maskiner och anläggningar.

Funktionssäkerhet vid människa-robot-samarbeten (MRK)

Funktionssäkerhet är ett viktigt steg för mer flexibilitet i moderna tillverkningssystem nu när människa och maskin arbetar ännu närmare varandra men ändå säkert. Det finns lösningar för samexistens och kooperation på vägen till fullständigt samarbete – människa och robot delar ju och arbetar i samma arbetsutrymme. SICK har en omfattande portfölj med säkerhetslösningar som baserar på 70 års erfarenhet och kompetens.

Säkerhetskompetens i portfölj

Den programmerbara säkra styrningen med bifogat program säkrar t.ex. många riskområden samtidigt, även i kombination med en säker sensorkaskad. Riskområden, ingångar och farliga ställen säkras absolut tillförlitligt av den nya generationen för säkra laserscannrar. Effektiva säkerhetsljusridåer är lämpliga som kompakta muting-alternativ utan extra sensorer eller skydd av vidöppna riskzoner och riskområden. SICK maximerar skyddsanordningarnas tillgänglighet och minimerar avsevärt stillestånd i maskiner och anläggningar.

Produktval

Säkerhetslaserscanner
Den nya generationen säkerhetslaserscannrar för stationära applikationer
microScan3 Core
Säkerhetsljusridåer
Vi tar säkerheten ett steg längre
deTec
Säkerhetssystem
Öppen åtkomst för säker produktivitet
Safe Robotics Area Protection
Säkra styrningar
Den säkra styrningen som kan programmeras via mjukvara
Flexi Soft

Ytterligare komponenter för Industri 4.0

Har du frågor eller vill du ha individuell rådgivning?

Kontakta oss 

Sensorlösningar för robotik
Robotics image
Sensorlösningar för robotik
Robotics image

Samarbete i ögonhöjd

Spelar ingen roll om det är Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback - SICK-sensorerna ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga.
Ta reda på mer

Upp