safeHDDM®: den innovativa scanningstekniken

Reliable safety laser scanner accuracy thanks to safeHDDM® technology
Reliable safety laser scanner accuracy thanks to safeHDDM® technology

Tillförlitlig mätnoggrannhet för säkra
laserscannrar tack vare safeHDDM®-teknik

De säkra laserscannrarna microScan3, nanoScan3 och outdoorScan3 från SICK erbjuder avgörande fördelar för tillgänglighet och
produktivitet av anläggningen tack vare den innovativa scanningstekniken safeHDDM®.

safeHDDM® bygger på den beprövade och testade HDDM-metoden (HDDM = high definition distance measurement) och sätter en ny standard vad gäller utvärdering av ljuslöptidsmätningar. Genom att filtrera och utvärdera många enskilda pulser ger den SICK-patenterade processen ett mätresultat som är unikt för säkra laserscannrar. safeHDDM® ger därmed en mycket hög robusthet mot smuts, damm och externt ljus. Viktigast av allt är att safeHDDM® förblir säker. Till och med ett objekt med en radiansfaktor på endast 1,8 %, t.ex. ett par svarta kostymbyxor, detekteras på ett tillförlitligt sätt av laserscannern.

Och inte bara det: med outdoor safeHDDM® har scanningstekniken vidareutvecklats för utomhusbruk. Detta gör outdoorScan3 till den första säkra laserscannern som är certifierad för utomhusbruk.

safeHDDM®: Säker att använda, robust i vardagen, exakta resultat.

Så fungerar det

Safe distance measurement with safeHDDM®

Säker distansmätning enligt
principen om ljuslöptidsmätning

Vid ljuslöptidsmätning skickar sensorn ut en pulsstråle som reflekteras mot det objekt som ska detekteras. Den tid det tar för strålen att skickas över sträckan utvärderas och avståndet till objektet beräknas. microScan3, nanoScan3 och outdoorScan3 utför en scanningscykel på 40 millisekunder vanligtvis. Tusentals enskilda pulser filtreras per scanningscykel. De säkra laserscannrarna beräknar sedan upp till 2750 säkra mätvärden från dessa tusentals enskilda pulser.

Låt dig övertygas

Video: Vad är safeHDDM® och hur fungerar det?

Video: Hur robust blir en säker laserscanner som exempelvis nanoScan3 med safeHDDM®?

Dina fördelar

Safe operation of your application thanks to safeHDDM®
Safe operation of your application thanks to safeHDDM®

Säker.

Tack vare den SICK-patenterade scanningstekniken safeHDDM® garanteras säker drift vid användning, samtidigt som konstruktionen är liten men räckvidden stor.

Robust thanks to safeHDDM® scan technology
Robust thanks to safeHDDM® scan technology

Robust.

De säkra laserscannrarna är okänsliga mot smuts, damm och externt ljus och garanterar därför en hög tillgänglighet. På så vis undviker du maskinstillestånd.

Precise even outdoors thanks to outdoor safeHDDM® scan technology
Precise even outdoors thanks to outdoor safeHDDM® scan technology

Exakt.

Även under tuffa väderförhållande utomhus säkerställer scanningstekniken outdoor safeHDDM® en hög tillgänglighet tack vare genomtänkta filter och algoritmer.

Hur våra kunder drar nytta av safeHDDM®

Safe operation of a robot on an injection molding machine thanks to safeHDDM®

Säkerhet utan skyddsstaket

Med hjälp av de säkra laserscannrarna från microScan3-produktfamiljen och den säkra styrningen Flexi Soft kan man garantera en säker drift av en robot på en formsprutningsmaskin. Tack vare scanningstekniken safeHDDM® påverkas inte detektionsförmågan och den tillförlitliga skyddsfunktionen av dammpartiklar i omgivningen eller av att beläggningar bildas på sensorernas optiska gränssnitt.

Mer information

Safe and reliable operation of a weatherproof robotic lawnmower thanks to outdoor safeHDDM®

Väderbeständig robotgräsklippare

Även under tuffa väderförhållanden fungerar den säkra laserscanner OutdoorScan3 tillförlitligt och säkert. Den patenterade och mycket exakta scanningstekniken outdoor safeHDDM® skiljer mellan verkliga säkerhetsrisker och störande miljöpåverkan.

Mer information

Översikt: SICK:s säkra laserscanner med safeHDDM®

Safety laser scanner nanoScan3 with safeHDDM®

microScan3

Den säkra laserscannern microScan3 garanterar ett brett spektrum av tillämpningsområden: från stationära till mobila, från enkla till komplexa. Den innovativa scanningstekniken safeHDDM® ger microScan3 en enastående robusthet, även i damm och om det finns externt ljus, och ger mycket exakta mätdata. Detta ökar anläggningens produktivitet och tillgänglighet.

Produktdetaljer

Safety laser scanner nanoScan3 with safeHDDM®

nanoScan3

nanoScan3 är den minsta säkra laserscannern från SICK. Den är perfekt lämpad för att skydda mobila plattformar. Samtidigt levererar den exakta mätdata för navigering. Tack vare storleken är den också idealisk för att säkra maskiner i trånga utrymmen. Precis som microScan3 har den scanningstekniken safeHDDM® med alla dess fördelar.

Produktdetaljer

Safety laser scanner outdoorScan3 with outdoor safeHDDM®

outdoorScan3

outdoorScan3 är perfekt för att ge skydd vid stationära och mobila utomhustillämpningar. SICK:s patenterade safeHDDM®-teknik har utvecklats ytterligare för den säkra laserscannern med hjälp av särskilda algoritmer för utomhusbruk. outdoorScan3 öppnar därmed nya möjligheter för beröringsfri säkerhetskontroll med hjälp av säkra laserscannrar för utomhustillämpningar.

Produktdetaljer

Har du ytterligare frågor?

Kontakta våra experter