Safe Motion: säkra processer nonstop

A worker setting up a machine tool.
A worker setting up a machine tool.

Säker persondetektering är grunden för maskinens tillgänglighet

Safe Motion står för säker övervakning och styrning av maskinrörelser. Det minskar stilleståndstiderna och optimerar dessutom justeringstiderna på maskinerna.

Dynamisk säkerhet möjliggör hög produktivitet och effektiv produktion. Safe-Motion-säkerhetsfunktioner används för att automatiskt anpassa maskinens rörelse till förändrade skyddsfält. Förbättrad hantering och bästa möjliga åtkomst till processen i stationera anläggningar är särskilt lönsamt i detta sammanhang. Detsamma gäller för flexibiliseringen av maskindesignen genom att eliminera fysiska skydd för mobila tillämpningar.

Upptäck användningsområdena för Safe Motion!

 

Mobila applikationer med säkra rörelser

Maximal rörlighet är en förutsättning för effektiv och flexibel användning i förarösa fordon (AGV-system). Safe Motion gör det möjligt för ditt förarlösa fordon fortsätter att röra sig istället för att stå stilla genom situationsbaserad anpassning av hastigheten. Den optimala utformningen av körrörelsen medför inte bara högre produktivitet och på så vis perfekt användning av dina förarlösa fordon utan också säkrare användning helt utan fysiska skydd.

 

Säker driftövervakning för ökad prestanda hos förarlösa fordon

För att ett förarlöst fordon ska kunna vara i rörelse övervakar Safe Motion-lösningar från SICK körriktning och hastighet. Skyddsfälten anpassar sig till situationen så att ditt förarlösa fordon bara stannar när det verkligen behövs.

Lösningar för säker övervakning av förarlösa fordon (AGV system)

 

Motion Monitoring via HIPERFACE®-motor-feedback-system

Motor-feedback-system med HIPERFACE®-gränssnitt används för snabb och effektiv överföring av signaler från motorn till servoenheten. I kombination med säkra styrningar registrerar systemet körriktning och hastighet vilket medför effektiva produktionsprocesser.

Översikt av lösningar för Motion Monitoring via HIPERFACE®

Optimerade justerings- och underhållsprocesser för stationära applikationer

Safe Motion från SICK kontrollerar konstant och tillförlitligt maskinparametrar som motorns hastighet och position, vilket omvandlar farliga maskinrörelser till säkra maskinrörelser. Säkert övervakade axlar och säkra driftsätt möjliggör nödvändiga ingrepp som att byta arbetsstycken eller att justera maskinen även när processen pågår. Detta säkerställer hög tillgänglighet och effektiva processer – och samtidigt säkerhet för operatören. Om det trots allt skulle vara nödvändigt att stoppa maskinen på grund av t.ex. en störning säkerställer Safe Motion-funktionerna att processerna fortsätter utan fördröjning.

 

 

Optimerade rörelseprocesser på verktygsmaskiner

Frekvent byte av ett arbetsstycke på verktygsmaskiner går snabbt och smidigt tack vare Safe Motion-funktioner. Arbetsstycket kan växlas utan att maskinen behöver stängas av helt. Sedan fortsätter produktionsprocessen omedelbart.

Lösningar för säker övervakning av verktygsmaskiner

 

Effektiv justering av skärvalsar

Skydda dina medarbetare och dra samtidigt nytta av lönsamma processer! Safe Motion-funktioner garanterar kortast möjliga justeringstider, även med de största skärvalsarna, tack vare pålitlig och säker övervakning av de roterande valsarna.

Översikt av lösningar för effektiv justering av skärvalsar

Passande säkerhetskoncept för alla drivlinor

Olika krav kräver variabla lösningar. Beroende på automatiseringsarkitektur behövs antingen ett externt eller ett integrerat säkerhetskoncept. Dra nytta av SICK-säkerhetsexperternas omfattande kompetens när du skapar din individuella lösning. Oavsett om du ska implementera enkla eller komplexa säkerhetskoncept är du alltid på rätt väg med SICK.

Exempel på framställning av drivlinan och säkerhetsarkitekturen för en stationär applikation med drivsäkerhetsfunktionerna säker begränsad hastighet (SLS) och säker rörelseriktning (SDI).

Kontakta oss för mer information.

 

Safe Motion Tasks

I Safe-Motion-tillämpningar finns det olika uppgifter som kan utföras via olika komponenter. SICK har rätt produkt för varje uppgift. Kombinerat med tillhörande tjänster uppfyller vi alla önskningar.

 

Safe Motion von SICK wird im Zusammenspiel der 3 Tasks Measure, Monitor und Control realisiert.
 
Safe Motion von SICK wird im Zusammenspiel der 3 Tasks Measure, Monitor und Control realisiert.
 
  • Measure: Säkerhetsklassad pulsgivare och säkert motor-feedback-system för positions-, vinkel- och hastighetsregistrering 
  • Monitor: Motion-Monitoring-moduler för säker övervakning av maskinrörelser och för att utlösa drivsäkerhetsfunktioner 
  • Control: En säker styrning tolkar de inkommande signalerna från sensorer som används och styr respektive säkerhetsfunktion om så behövs

 

Dina Safe Motion-lösningar från samma ställe

Det finns flera sätt att lösa dina individuella Safe Motion-utmaningar.

Du kan få råd från våra Safety-experter. Kontakta oss och dra nytta av de nyckelfärdiga säkerhetslösningarna: Nyckelfärdiga säkerhetslösningar från SICK. 

Utöver individuella och skräddarsydda lösningar från kan du även sätta ihop din lösning själv. Välj ut enskilda komponenter från vår omfattande säkerhetsportfölj, där alla funktioner är perfekt samordnade. Dessutom erbjuder SICK föranpassade säkerhetssystem för mobila och stationära applikationer.