Safe Motion Control:
säkra processer utan avbrott

A worker setting up a machine tool.
A worker setting up a machine tool.

Safe Motion Control från SICK övervakar maskinrörelserna hela tiden. Alla signaler från säkerhetssensorerna och aktivatorerna kan fusioneras. Utifrån detta genereras information som kan användas för att utvärdera om en maskinoperatör faktiskt befinner sig i fara efter inträde eller ingrepp i riskområdet. Om ingen fara föreligger går det alltså att tillåta maskiningrepp även under pågående process – utan att processen avbryts. Det ger färre stillestånd och felkopplingar. Effektiviteten och tillgängligheten hos maskiner och anläggningar ökar.

 

Mobila applikationer

Den perfekta lösningen för förarlösa fordon där det kan finnas personer i riskområdet. Säkerhetslaserscannerns skyddsfält bryter beroende på pulsgivarens uppmätta hastighet. Det går att övervaka bromsramper och hastigheter. Funktionerna ger effektivare användning tillgängligt utrymme.

Stationära applikationer

Safe Motion Control känner av maskinstillestånd och tillåter omgående maskiningrepp. Det ger snabbare växling av arbetsstycken och verktyg på maskiner avsäkrade med skyddslucka, optikhuv eller liknande skyddsanordningar. Hastighetsövervakningen ger säkrare och effektivare underhållsprocesser.


Våra lösningar för din Safe Motion Control-applikation