Säkert drifttillstånd

Hög produktivitet tack vare Flexi Soft Drive Monitor

Farliga rörelser från AGV-system måste övervakas på ett säkert sätt. Detta görs av Motion-Control-Modul Flexi Soft Drive Monitor.

Produktval

Drivningar exakt i sikte

Säker mätning av drivningar med pulsgivare

Vill du mäta AGV-systems rörelser på ett tillförlitligt sätt? Säkerhetsklassad pulsgivare ger all viktig information för detta, såsom hastighet och styrvinkeldata.

Mer

Skapa säkerhet

Flexi Soft ökar maskinens tillgänglighet

Den säkra styrningen Flexi Soft och Flexi Soft Drive Monitor behandlar alla rörelsedata som tas emot från maskinen. Säkra rörelser implementeras och övervakas.

Produktval

Safe Motion

Säker persondetektering är grunden för maskiners tillgänglighet

Mer
Säkert drifttillstånd
Drivningar exakt i sikte
Skapa säkerhet
Safe Motion

Välj din lösning

Här hittar du passande produkter eller produktfamiljer

Filtrera enligt:

3 träffar:

Träffar 1 - 3 av 3

Säker rörelseövervakning i mobila och stationära tillämpningar
 • Safe-Motion-Monitoring-Modul för säker övervakning av driften
 • Driftsäkerhetsfunktioner som säkert stopp 1 (SS1), säkert stopp 2 (SS2) eller säker begränsad hastighet (SLS)
 • Variant med säkert begränsad position (SLP) och Safe Cam (SCA)
 • Pulsgivargränssnitt: HTL, TTL, sin/cos-gränssnitt, SSI, HIPERFACE®
 • Intuitivt konfigurationsprogram med certifierade funktionsblock
Jämför nu
Välj
Stilleståndsövervakning utan extra sensorer
 • Stilleståndsövervakning med mätning av remanensspänning
 • 3 NO, 1 NC som tvångsstyrda säkerhetskontakter
 • 2 signalutgångar (halvledare)
 • 1 signalutgång (NO)
 • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061)
 • Maximal motoranslutningsspänning 690 V
 • Inställbar spänningströskel och stilleståndstid
Jämför nu
Välj
Optimalt skydd vid underhållsdrift
 • Stillestånds- och varvtalsövervakning
 • 4 säkra halvledarutgångar
 • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061)
 • Maximal ingångsfrekvens 2 kHz
 • Inställbar varvtalsgräns/övervakningsfrekvens beroende på variant 0,1 upp till 9,9 Hz eller 0,5 upp till 99 Hz
 • 2 signalutgångar för fel -och statusindikering
 • Diagnos-LEDs
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 3 av 3

Fördelar

Maskiner säkert i rörelse

Safe Motion inkluderar säker övervakning och styrning av maskinrörelser. Tillsammans med olika säkerhetsprodukter fyller Safe Motion många uppgifter: från stillastående övervakning till hastighets- och positionsövervakning. Detta säkerställer kontinuerliga processer. Safe Motion kombinerar lämplig hårdvara, logik och funktioner för din applikation. På så sätt undviker du maskinstillestånd och minskar installationstiderna på din maskin.
Exakt registrerat: Safe Motion Measure

Safe Motion Measure erbjuder säkerhetsklassad pulsgivare och säkra Motor-feedback-system från SICK. Dessa registrerar position, vinkel och hastighet för ett förarlöst fordon och vidarebefordrar motsvarande data till en säkerhetsstyrning.

Produktrekommendation DFS60S Pro

Produktrekommendation AFS/AFM60S Pro

Produktrekommendation SRS/SRM50

Kontinuerligt övervakad: Safe Motion Monitoring

Tack vare Motion-Control-modulerna kan maskinrörelser övervakas kontinuerligt med Safe Motion Monitoring. Som kärnuppgift initierar och utför dessa specifikt driftsäkerhetsfunktioner.

Produktrekommendation Flexi Soft Drive Monitor

Säkert styrd: Safe Motion Control

Säkerhetsstyrningar utför driftsäkerhetsfunktioner. Säkerhetsstyrningarna utvärderar mottagna data och reagerar i händelse av fara.

Produktrekommendation Flexi Soft

Säker övervakning för mobila och stationära tillämpningar

Olika krav kräver variabla lösningar. Oavsett om det gäller implementering av enkla eller komplexa säkerhetskoncept: Safe Motion Monitoring and Control från SICK gör detta möjligt på ett intuitivt och enkelt sätt. Med Safe Motion Monitoring and Control ökar du din maskins tillgänglighet avsevärt. Spara kostnader eftersom du inte behöver några extra skyddsanordningar.
Säker driftövervakning säkerställer hög tillgänglighet

I mobila applikationer måste styrvinkel och hastighet övervakas. 11 olika driftsäkerhetsfunktioner säkerställer flexibilitet i maskinkonstruktionen. Med hjälp av dynamisk skyddsfältsjustering anpassar Safe Motion maskinrörelser till förändrade skyddsfält. Till exempel stoppar ditt AGV-system endast när det verkligen är nödvändigt.

Produktrekommendation Flexi Soft Drive Monitor

Pålitlig stillestånds- och hastighetsövervakning

Vid stationära applikationer sträcker sig funktionsomfattningen av Safe Motion Monitoring and Control från enkel övervakning av stillastående till övervakning av komplexa driftsäkerhetsfunktioner. På så sätt kan processer styras mycket väl, stilleståndstider reduceras kraftigt och arbetsflöden göras mer flexibla.

Produktrekommendation Flexi Soft Drive Monitor

Produktrekommendation Standstill Monitor

Produktrekommendation Speed Monitor

Plug-and-play för säkra rörelser

Safe Motion från SICK övervakar kontinuerligt och tillförlitligt din maskin och omvandlar därmed farliga maskinrörelser till säkra. Utöver säkerheten ligger fokus även på faktorn kostnadseffektivitet. Med Safe Motion erbjuder SICK funktioner som minskar stilleståndstiderna och ökar maskinens effektivitet. Dessutom gör den intuitiva programvaran det enklare att konfigurera din applikation.
Ekonomiskt kombinerat Safe Motion-produktsortimentet innehåller många välkoordinerade enheter och erbjuder många säkerhetsfunktioner. Dessutom kan sensorerna snabbt integreras i maskinkonstruktioner och tas i drift. Safe Motion står för kontinuerliga processer och korta maskinstilleståndstider.
Snabb i drift

Konfigurera dina Safe Motion-produkter med den licensfria konfigurationsmjukvaran Flexi Soft Designer eller Safety Designer. Den tydligt strukturerade, intuitiva mjukvaran erbjuder förkonfigurerade funktionsblock för enkel integrering av driftsäkerhetsfunktioner.

Produktrekommendation Flexi Soft Designer

Produktrekommendation Safety Designer

Ökar maskinens prestanda tack vare driftövervakning

Om du vet exakt riktning, hastighet och position för en maskindel kan du optimera processerna avsevärt. På så sätt kan arbetsflöden koordineras och synkroniseras. Detta sparar tid och pengar och ökar tillgängligheten för din maskin avsevärt. Med produkter från SICK kan applikationer även lösas tillförlitligt upp till Performance Level e.
Förkortade installations- och underhållstider

Installations- och underhållsprocessen kan förkortas avsevärt genom säker övervakning av rörliga små och stora maskindelar. Safe Motion-funktionen säkert begränsad hastighet (SLS) gör det möjligt att arbeta i riskområden. På så sätt skyddar du din personal och drar nytta av mer maskineffektivitet.

Produktrekommendation Speed Monitor

Produktrekommendation Flexi Soft Drive Monitor

Hög tillgänglighet tack vare effektiva processer

Tack vare utökade driftsäkerhetsfunktioner som säker begränsad hastighet (SLS) eller säker begränsad position (SLP) kan du optimera maskinrörelserna. Samspelet mellan människa och maskin är också möjligt utan att maskinen stängs av.

Produktrekommendation Flexi Soft Drive Monitor

Downloads