Säkra styrningar
Flexi Soft

Den säkra styrningen som kan programmeras via mjukvara

Din fördel

 • Modulär anpassning till respektive krav betyder optimal skalbarhet och lägre kostnader
 • Intuitivt konfigurationsprogram med omfattande funktioner för en enklar teknik
 • Snabb verifiering av säkerhetsapplikationen: konfigurationsprogrammet levererar dokumentation och kopplingsschema
 • Grundmodulens diagnosgränssnitt och konfigurationsminnet i systemkontakten möjliggör snabb idrifttagning, komponentbyte, felåtgärder och därmed minimala stilleståndstider

Översikt

Den säkra styrningen som kan programmeras via mjukvara

Säkerhetsstyrningen Flexi Soft kan programmeras med program. Tack vare den modulära maskinvaruplattformen löser Flexi Soft många säkerhetsapplikationer skräddarsytt och effektivt. En brett sortiment med moduler finns tillgängligt: Huvudmoduler, gateways, digitala och analogt in-/utgångsmoduler Motion Control-moduler samt relämoduler. Det licensfria konfigurationsprogrammet Flexi Soft Designer möjliggör intuitiv programmering, snabb idrifttagning och genomgående kontroll fram till automatiseringstekniken. Funktioner för säkrare styrningsnätverk, säker seriekoppling eller säker drivningsövervakning sänker kostnader och ökar produktiviteten. Flexi Soft med flera olika funktioner är kopplingen till systemlösningar från SICK.

I korthet
 • Säkerhetsstyrning med modulär maskinvaruplattform
 • Spara konfigurationen i systemstickkontakten
 • Säkert styrningsnätverk med Flexi Line
 • Säker seriekoppling med Flexi Loop
 • Säker övervakning av drivanordningar
 • Säker analogvärdesövervakning
 • Licensfritt konfigurationsprogram Flexi Soft Designer

Fördelar

Modulbaserad, flexibel och kraftfull

Den säkra styrningen Flexi Soft löser såväl enkla som komplexa uppgifter. Flexi Soft erbjuder huvudmoduler, expansionsmoduler och gateways som flexibelt kan kombineras med varandra efter dina krav. Tillsammans med andra säkerhetskomponenter från SICK kan funktionsomfånget utvecklas ytterligare för din individuella maskindesign, som t.ex. vid Safe Motion Monitoring and Control eller Safe EFI-pro.
Flexibel seriekoppling med Flexi Loop

Flexi Loop gör det möjligt att seriekoppla upp till 32 sensorer. Flexi Loop är enkel att montera och konfigurera och levererar kontinuerligt diagnosdata om statusen för dina sensorer. Statusinformationen kan du sedan se på din maskin eller i konfigurationsprogrammet.

Produktrekommendation Flexi Loop

Gateways Överordnade styrningar integreras med hjälp av gateways. Flexi Soft stöder alla vanliga fältbussar som PROFINET eller EtherNet/IP™. Programmet Flexi Soft Designer möjliggör enkel konfiguration. På så vis går det att implementera säker och kontinuerlig dataöverföring som lämpar sig för kraven inom Industri 4.0.
Analogmodul Med den analoga ingångsmodulen kan du integrera sensorerna med analog utgångssignal via ett standardiserat gränssnitt. Sådana sensorer lämpar sig exempelvis för fallsäkring för förarlösa fordon och för övervakning av fordonshastighet eller för övervakning av temperaturer.

Från enkel till komplex: Anpassa de säkra styrningarna exakt till din anläggning

Intuitiv in i minsta detalj

En säker styrning måste erbjuda mer än att bara vara säker: Flexi Soft är en säker styrning som kan konfigureras enkelt via program och som är intuitiv att använda. Med konfigurationsprogrammen Flexi Soft Designer eller Safety Designer kan säkerhetskonfigurationer dessutom enkelt implementeras och dokumenteras. Statusen för Flexi Soft-stationer är därför genomgående transparenta. Kostnaderna för maskindesign och idrifttagning minskar på så vis avsevärt.
Enkel montering i kopplingsskåp Flexi Soft har inte bara en modulbaserad uppbyggnad där alla enskilda moduler enkelt kan sättas i varandra, den är även enkel att montera i kopplingsskåpet. Alla in- och utgångar kan snabbt anslutas med hjälp av instickskontakter.
Intuitiv konfiguration via program

Med konfigurationsprogrammet Flexi Soft Designer kan applikationer i den säkra styrningen Flexi Soft enkelt konfigureras, dokumenteras och utvärderas. Resultatet: effektivt ingenjörskonst utan extra kostnader.

Till konfigurationsprogrammet Flexi Soft Designer

Enkel och effektiv: Ta din anläggning i drift snabbt med hjälp av konfigurationsprogram

Funktioner i smart kombination

Många olika funktioner gör den säkra styrningen Flexi Soft väl lämpad för användning i olika tillämpningar. Den integrerade logiken hos den modulbaserade styrningen hjälper till att lösa mycket komplexa uppgifter och att tillhandahålla statusinformation. I en smart kombination möjliggör Flexi Soft användning av viktiga sensordata för hög produktivitet genom SICKs egna gränssnitt.
Sammankoppling av säkerhetsfunktioner med Flexi Line Säkerhetsnätverket Flexi Line är flexibelt, skalbart och kan enkelt konfigureras med programmet Flexi Soft Designer. Flexi Line möjliggör ett modulbaserat maskinkoncept med upp till 32 säkert sammankopplade Flexi Soft-stationer. Modulkoncept på ett enkelt sätt: Ta bort eller integrera maskinmoduler efter eget tycke.
Säker drivenhetsövervakning med Safe Motion Monitoring and Control

Safe Motion Monitoring and Control kombinerar funktionerna Measure, Monitoring och Control i ett. Safe Motion Monitoring and Control övervakar då kontinuerligt hastighet och position för motorer. Det finns alltså ingen risk för riskfyllda rörelser – dessutom ökar maskintillgängligheten och svinnet minskar.

Produktrekommendation Flexi Soft Drive Monitor

Säker övervakning med Safe EFI-pro

Safe EFI-pro System lämpar sig för användning i krävande robottillämpningar och för förarlösa transportfordon (AGV:er). Koppla enkelt samman en säker laserscanner och en säkerhetsklassad pulsgivare med den säkra styrningen Flexi Soft. Systemet garanterar då säkert utbyte av sensordata och diagnosinformation.

Produktrekommendation Safe EFI-pro System

Universell och uppkopplad: Dra nytta av ytterligare effektivitet för en maskin som är igång

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  SäkerhetsnivåPL e, SIL3
  Typ av konfigurationVia program
  Systemkonstruktion

  Modulär

  1 systemstickkontakt

  1 huvudmodul

  0 ... 2 gateways

  0 ... 12 expansionsmoduler

  0 ... 8 relämoduler

  Fältbuss, industriellt nätverkCANopen, CC-Link, DeviceNet™, EtherNet/IP™, EtherCAT®, Modbus, PROFINET, PROFIBUS DP, EFI-pro, SSI, inkrementell, seriell
  Säker SICK-komponentkommunikation

  EFI

  EFI-pro

  Säkra nätverk

  Flexi Link

  Flexi Line

  Säker övervakning av drivanordningarJa
  Säker seriekoppling med Flexi LoopFlexi Loop
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads