Säkra kamerasystem
V300 Work Station Extended

Perfekt skydd med minimalt platsbehov

Din fördel

 • Individuell utformning av skyddsfält tillåter hög flexibilitet för maskindesign
 • Snabb och enkel idrifttagning utan extra program
 • Intuitiv och tidsbesparande manövrering
 • Inga varianter: Ett instrumentkoncept för alla öppningsstorlekar
 • Reducerade kostnader för lagerhållning, logistik och idrifttagning
 • Det krävs inga expertkunskaper för idrifttagning
 • Hög maskintillgänglighet tack vare snabbt och enkelt underhåll

Översikt

Perfekt skydd med minimalt platsbehov

V300 Work Station Extended erbjuder innovativ grundläggande kamerateknologi. Sändare och mottagare är integrerade i en enda komponent med smart instrumentkoncept och kan monteras platssparande, t.ex. i ett hörn. En mycket smal integrering i arbetsmiljö är därmed möjlig. Kamerasensorn i V300 är identisk för alla öppningsstorlekar. Senast gällande säkerhetsnormer för SIL enligt IEC 61508 och IEC 62061 samt PL enligt ISO 13849 (SIL2 och PL d) är uppfyllda. Ett komplett system innehåller även en passande upplösningssats, bestående av reflektorband och teststav. Man kan välja mellan tre satser som är avstämda mot upplösningen (20 mm, 24 mm och 30 mm). Öppningsstorlekar på 1 m upp till 1,5 m kan realiseras utan problem men även flexibla skyddsfältsgeometrier som anpassas enligt mått till applikationen. Den automatiska inriktningen är utmärkt och gör systemet snabbt användbart.

I korthet
 • Typ 3 (IEC 61496), SIL2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849)
 • Skyddsfältstorlek på 0,4 m x 0,4 m upp till 1,5 m x 1,5 m
 • Upplösning 20 mm, 24 mm och 30 mm
 • Endast ett instrument: integrerad sändare och mottagare
 • Intuitiv enknapps-manövrering
 • Automatisk inriktning
 • Synkronisering av 2 system
 • Återstart/reset, integrerad övervakning av externa enheter (EDM)

 

Dra fördel av oss som samarbetspartner och expert för funktionella säkerhetslösningar som ökar produktiviteten. Detta ger smidiga processer, gör människa och maskin till ett team och som flyttar fram gränserna för det möjliga.

Öka produktiviteten –med säkerhetslösningar från SICK

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  Teknik2D camera
  SäkerhetsnivåTyp 3, PL d, SIL2
  Upplösning20 mm, 24 mm, 30 mm 1)
  Maximal räckvidd för skyddsfält1,41 m, 1,7 m, 2,12 m 1)
  Stort optikfält

  1 m x 1 m

  1,2 m x 1,2 m

  1,5 m x 1,5 m

  Responstid≤ 20 ms
  • 1) Beroende på upplösningssats.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads