Säkerhetssystem för robotar
Safe Robotics Area Protection

Öppen åtkomst för säker produktivitet

Din fördel

 • Fri och säker åtkomst till samarbetande robotapplikationer för korta avbrottstider, optimala arbetsprocesser och hög produktivitet
 • Hög flexibilitet och framtidssäkerhet genom enkel anpassning av systemen till aktuell robotapplikation och produktionsmiljö
 • Tidsbesparande konfiguration av systemen, delvis direkt via robotmaskinvaran
 • Detaljerad dokumentation i enlighet med gällande standarder
 • Låga kostnader genom enkel integration i industrirobotstyrningar tack vare generiska eller tillverkarspecifika varianter för Universal Robots, FANUC, KUKA och Yaskawa

Översikt

Öppen åtkomst för säker produktivitet

Säkerhetssystemen Safe Robotics Area Protection från SICK utgör utgångspunkten för en säker interaktion mellan människa och robot och möjliggör samarbete i fritt åtkomliga robotapplikationer. Systemen består av maskinvara samt program eller styrlogik med testade säkerhetsfunktioner. Förutom generiska finns även tillverkarspecifika varianter, t.ex. för Universal Robots, FANUC, KUKA och Yaskawa, tillgängliga. Tack vare utförlig dokumentation och robotspecifika inställningar kan dessa varianter integreras enkelt i robotstyrningar och delvis konfigureras direkt via robotmaskinvaran. Safe Robotics Area Protection ger korta avbrottstider, optimerade arbetsprocesser och därmed en ökning av produktiviteten.

I korthet
 • Består av maskinvara samt program eller styrlogik med testade säkerhetsfunktioner
 • Generiska och tillverkarspecifika varianter (Universal Robots, FANUC, KUKA, Yaskawa)
 • Dokumentationen med kopplingsschema, SISTEMA-fil och bruksanvisning
 • Automatisk återstart av roboten är möjlig
 • Performance Level (PL) d

 

Robotics image
Robotics image

Samarbete i ögonhöjd

Spelar ingen roll om det är Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback - SICK-sensorerna ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga.
Ta reda på mer

Fördelar

Säker produktivitet Safe Robotics Area Protection

Med Safe Robotics Area Protection erbjuder SICK säkerhetssystem som fungerar som grund för snabbt och enkelt skydd för fritt tillgängliga robotapplikationer. Förutom full säkerhet hålls även produktiviteten på högsta nivå. Fokus ligger på ett nära och säkert samspel mellan människor och robotar. Safe Robotics Area Protection har rätt system för alla tillämpningar: sBot Speed och sBot Speed CIP-system minskar sänker hastighet när den närmar sig, medan sBot Stop-systemet utlöser ett säkert stopp.

Höj produktiviteten

Tack vare fritt tillgängliga robotapplikationer med reducerad hastighet kan man undvika onödiga maskinstopp och möjligheten till automatisk återstart.

Förbli flexibel

Tack vare möjligheten att individuellt anpassa säkerhetssystemen och utöka dem med moduler kan man gardera sig mot förändrade krav och framtida utmaningar.

Spara in på tid och kostnader

Tack vare säkerhetsmaskinvarukomponenter som valts i förväg, en säker, prefabricerad och testad styrlogik och detaljerad dokumentation är utmaningarna inga problem. Integrationen i din robotstyrning går snabbt och enkelt.

Öka produktiviteten för robotapplikationer

Med hastighetsreducering för minskade stilleståndstider

Varianterna av sBot Speed-systemet anpassar robotdriften till operatörens respektive position, vilket minskar stillestånd, optimerar arbetsprocesser och ökar produktiviteten. På maskinvarusidan består de av en säker laserscanner, den säkra styrningen Flexi Soft eller robotstyrningen vilket möjliggör både säkerhet och flexibilitet. Tack vare robotspecifika inställningar och detaljerad dokumentation kan sBot Speed enkelt integreras i de vanligaste robotstyrningarna och tack vare sBot Speed kan URCap konfigureras direkt via robotens hårdvara (UR Teach Pendant).


sBot Speed finns som olika varianter:

sBot Speed (tillverkarspecifik)

sBot Speed – YA (YASKAWA)

sBot Speed – UR (Universal Robots)

Reducering av robothastigheten tack vare omkoppling av fältinställning med möjlighet till automatisk återstart.

sBot Speed – URe (Universal Robots)

Simultan siktfältsövervakning med automatisk eller manuell återstart.

sBot Speed – URCap (Universal Robots)

Samtidig skyddsfältövervakning med automatisk återstart samt enkel och tidsbesparande konfiguration av den säkra laserscannern nanoScan3 via eSeries-roboten från Universal Robots.

Hög maskinens tillgänglighet

Tack vare hastighetsminskningen och möjligheten till automatisk återstart minskar du stilleståndstider.

Flexibelt säkerhetssystem

Anpassa den säkra laserscannern fält optimalt till applikationsmiljön och implementera ytterligare säkerhetsfunktioner i den säkra styrningen när som helst.

Öka maskinens tillgänglighet med sBot Speed

Fler möjligheter för krävande robottillämpningar

Systemvarianterna sBot Speed​CIP finns för både FANUC-robotar (sBot Speed CIP – FA) och KUKA-robotar (sBot Speed CIP – KU) och möjliggör säker, simultan övervakning av flera skyddsfält. Detta säkerhetssystem är därför lämpligt för fritt tillgängliga robotapplikationer där människor kan gå bakom det skyddade området, t.ex. i ett palleteringssystem. Systemvarianterna kombinerar den säkra laserscannern microScan3 Core – EFI-pro med den säkra styrningen Flexi Soft och EFI-pro-gateway. Tack vare EtherNet/IP™ CIP Safety™ och de robotspecifika inställningarna för sBot Speed CIP kan systemvarianterna integreras i robotstyrningen på ett snabbt och säkert sätt. Dessutom är kommunikationen mellan säkerhetssystemet och robotstyrenheten lätt att ställa in tack vare förkonfigurerade parametrar.

EtherNet/IP™ CIP Safety™

Dra nytta av optimal, säker robotintegration, möjligheten att ställa in ytterligare funktioner och minskad arbete med att dra kablar.

Skydd runtom Simultan fältövervakning möjliggör skydd för fritt tillgängliga applikationer.

Enkel integration och skydd av tillgängliga applikationer tack vare CIP Safety

Den smidiga lösningen för omedelbar, automatisk återstart

Den generiska varianten sBot Stop ger kompakt maskindesign med minimala säkerhetsavstånd till riskområdet tack vare kombinationen av säkerhetslaserscanner och säkerhetsljusridå eller flerstrålig säkerhetsljusbom samt Flexi Classic-säkerhetsstyrning. Säkerhetsfunktionerna finns som förkonfigurerad, testad styrlogik till den icke-programmerbara Flexi Classic-säkerhetsstyrningen och går att välja snabbt och smidigt med vred.

Systemvarianten sBot Stop – URCap ger snabb och smidig konfigurering och hantering av säkerhetssystemet direkt via robothårdvaran (Universal Robots Teach Pendant) eftersom den kombinerar den avsäkrande säkerhetslaserscannerns fördelar med den intuitiva mjukvaran sBot – URCaps fördelar.


sBot Stop finns som olika varianter:

sBot Stop

11 olika varianter gör att det alltid finns rätt lösning för att stoppa din maskin snabbt och säkert.

sBot Stop – URCap

Konfigurera säkerhetssystemet snabbt och enkelt direkt via Teach-pendeln till eSeries-roboten från Universal Robots.

Spara tid

Tack vare möjligheten till snabb och enkel konfiguration via vridströmbrytare eller intuitivt program.

Enkel och intuitiv

Tack vare möjligheten till snabb och enkel konfiguration via vridströmbrytare eller intuitivt program.

Dra nytta av enkel hantering

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  SäkerhetsuppgiftSkydd av riskområden
  AnvändningsområdeRobot
  SäkerhetsnivåPL d
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads