Säkerhetssystem för förarlösa transportfordon och AMR
Safe EFI-pro System

Säkert nätverk i produktivt samspell

Din fördel

 • Optimalt samspel i säkerhetssystemet: nätverk av säkra sensorer, säkra styrningar och aktivatorer som ansluts via Ethernet/IPTM CIP SafetyTM
 • Snabb och intuitiv idrifttagning: Safety Designer för konfiguration av SICK-systemkomponenter och smart anslutningsteknik
 • Säker produktivitet: kombination av säker rörelseövervakning, simultan skyddsfältsövervakning och utökad nätverksintegration
 • Optimerade processer: omfattande diagnosmöjligheter via Safety Designer och data från fältnivå till molnet via Ethernet
 • Säker investering: framtidssäkrad Industrial-Ethernet-teknik

Översikt

Säkert nätverk i produktivt samspell

Safe EFI-pro-anläggning är den konsekventa vidareutvecklingen av det framgångsrika EFI-gränssnittet och möjliggör intelligent avsäkring av förarlösa fordon, robotar och andra krävande applikationer. Nätverkstekniken EFI-pro baseras på Industrial-Ethernet och möjliggör snabbt utbyte och överföring av säkra och icke säkra data på alla kommunikationsnivåer. Den centrala komponenten är EFI-pro-gatewayen. Den säkerställer ett snabbt och säkert nätverk med innovativa sensorlösningar från SICK samt direkt integration av robotstyrningar via EtherNet/IPTM CIP SafetyTM i den säkra styrningen Flexi Soft. Safe EFI-pro-anläggning utgör på så sätt en avgörande komponent för genomförande av industri 4.0.

I korthet
 • Industrial-Ethernet-baserad, säker nätverksteknik
 • Konfiguration via Safety Designer
 • Säker integration av upp till 6 säkra laserscanners
 • Säker integration av robotstyrningar via Ethernet/IPTM CIP SafetyTM
 • Integrerad säker rörelseövervakning
 • Simultan övervakning av upp till 48 skyddsfält

 

Robotics image
Robotics image

Samarbete i ögonhöjd

Spelar ingen roll om det är Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback - SICK-sensorerna ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga.
Ta reda på mer

Dra fördel av oss som samarbetspartner och expert för funktionella säkerhetslösningar som ökar produktiviteten. Detta ger smidiga processer, gör människa och maskin till ett team och som flyttar fram gränserna för det möjliga.

Öka produktiviteten –med säkerhetslösningar från SICK

Fördelar

Optimalt samspel

Safe EFI-pro-system kombinerar den beprövade modulära säkra styrningen Flexi Soft med den säkra laserscannern microScan3 – EFI-pro. Den säkra enhetskommunikationen via EFI-pro-gateway möjliggör ett snabbt och enkelt nätverk av systemkomponenter. Via EtherNet/IP™ CIP Safety™ kan man även ansluta aktivatorer från andra tillverkare, t.ex. robotstyrningar på ett säkert sätt.

Enastående säkerhetskomponenter i perfekt kombination

Den modulära säkra styrningen Flexi Soft med EFI-pro-gateway säkerställer ett intelligent nätverk av systemkomponenter
Den säkra laserscannern microScan3 är enastående i alla aspekter tack vare den innovativa scanningstekniken safeHDDM®
Via EtherNet/IP™ CIP Safety™ kan t.ex. robotstyrningar integreras i säkerhetssystemet på ett säkert sätt

Det säkra nätverket via EFI-pro säkerställer ett optimalt samspel i säkerhetssystemet och möjliggör därför användning av innovativa sensorfunktioner i krävande säkerhetsapplikationer.

Säker produktivitet

Upp till sex säkra laserscanners microScan3 kan kopplas ihop i nätverk för en adaptiv och säker detektion av omgivningen. Varje enhet har upp till åtta simultant övervakningsbara skyddsfält och upp till 128 övervakningsfall. I kombination med Safe-Motion-Control-funktionen hos den säkra styrningen Flexi Soft kan övervakningsfallen anpassas dynamiskt till respektive övervakningsområde – för maximalt produktiva samarbetande maskiner.

Fler funktioner för sofistikerade säkerhetsapplikationer

Dynamisk omkoppling av övervakningsfall, t.ex. beroende på hastigheten och styrvinkeln hos ett förarlöst fordon
Simultant övervakningsbara skyddsfält för ett effektivt och adaptivt beteende hos robotar
Mobila robotar med Safe EFI-pro System i användning

Använd de utökade funktionerna för högre produktivitet vid omfattande säkerhetsövervakning.

Tids- och kostnadseffektiv konfiguration och idrifttagning

Idrifttagningen av systemkomponenterna går snabbt och enkelt med engineeringverktyget Safety Designer. Tack vare drag-and-drop-funktionen upprättas anslutningen mellan den säkra styrningen och den säkra sensorn på en sekund. Med den smarta anslutningstekniken med standardiserade stickanslutningar och Industrial Ethernet (IEEE 802.3) sparar man ytterligare tid och pengar på kabeldragningen.

Intuitivt engineeringverktyg och minimal kabeldragning

Licensfritt och intuitivt engineeringverktyg Safety Designer för konfiguration och diagnos av systemkomponenter

Safety Designer identifierar alla enheter automatiskt. Nätverket skapas sedan enkelt genom drag-and-drop
Snabb kabeldragning av systemkomponenter tack vare standardiserad Ethernet-teknik

Konfigurationen av systemkomponenterna med det intuitiva engineeringverktyget Safety Designer och kabeldragning med Industrial Ethernet (IEEE 802.3) säkerställer en tids- och kostnadseffektiv idrifttagning.

Optimerade processer

Omfattande diagnosmöjligheter – data till molnet

Snabb analys av t.ex. maskinstillestånd tack vare omfattande diagnosmöjligheter i Safety Designer
Integration i alla vanliga fältbussystem sker via ytterligare icke säkerhetsrelevanta gatewayer
Överföring av process- och diagnosdata till molnet möjliggör central analys och optimering av processer

Optimera processerna med omfattande diagnosmöjligheter i Safety Designer och avbrottsfria data via molnet.

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  AnvändningsområdeIndoor
  BeskrivningSäker hastighets- och positionsövervakning
  Säkerhetsnivå

  Typ 3, PL d, SIL2

  PL e, SIL3

Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads