Säkerhetssystem för automatiserat materialflöde
Safeguard Detector

Materialet som naturlig skyddsanordning

Din fördel

 • Robusta sensorer, flexibel maskinstyrning och tillförlitlig säkerhet i ett system
 • Det certifierade säkerhetssystemet sparar tid och kostnader. En extra säkerhetskontroll är inte nödvändig.
 • Lägre kostnader i jämförelse med komplicerade, mekaniska skydd
 • Minimalt platsbehov tack vare det ultrakompakta sensorhuset
 • Kan anpassas: formatet kan ändras snabbt och enkelt
 • Modulärt system: möjliggör att även äldre maskiner kan efterutrustas
 • Kan integreras i varje redan befintlig säker styrning

Översikt

Materialet som naturlig skyddsanordning

Det modulära säkerhetssystemet Safeguard Detector ökar förpackningsmaskinernas säkerhet och produktivitet. Safeguard Detector består av två direktavkännande fotoceller MultiPulse och den säkra styrningen Flexi Soft eller säkerhetsutvärderingsmodulen UE410-SD. Safeguard Detector identifierar ett öppningsbart skydd på en i förväg definierad position, t.ex. förpackningsmaterialet i förpackningsmaskinens kartongmagasin. Om kartongmagasinet har fyllts med tillräckligt med förpackningsmaterial är ett manuellt ingrepp i riskområdet på den gående maskinen inte längre möjligt.

I korthet
 • Certifierad upp till SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
 • Väl tillgängliga sensorer i miniatyrhuset
 • Säker detektion av objekt med en remission på 6 % till 90 %
 • Detekteringsavstånd: max. 100 mm
 • Manipulationssäker tack vare bakgrunds- och förgrundsavbländning
 • Logikutvärdering av redundanta sensorsignaler

 

Dra fördel av oss som samarbetspartner och expert för funktionella säkerhetslösningar som ökar produktiviteten. Detta ger smidiga processer, gör människa och maskin till ett team och som flyttar fram gränserna för det möjliga.

Öka produktiviteten –med säkerhetslösningar från SICK

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  SäkerhetsuppgiftSkydd av riskområden
  Användningsområde

  Automatiserat materialflöde

  Förpackningsmaskiner

  SäkerhetsnivåPL d, SIL2, SILCL2
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads