Säkerhetssystem för automatiserat materialflöde
Safe Portal

Tillförlitlig och produktiv lösning för att skilja mellan människor och material

Din fördel

 • Du drar nytta av hög tillgänglighet av anläggningen genom att använda tillförlitliga, säkra laserscannrar – inga muting-sensorer behövs
 • Möjliggör anpassningsbara produktionsprocesser eftersom olika fordon och andra objekt kan passera igenom
 • Snabb och enkel integration i befintliga styrningar
 • Du sparar plats och kostnader och minskar dessutom underhållet av hårdvara tack vare att det inte finns några svängdörrar
 • Använd kompetensen från SICK för effektiv implementering av säkerhetssystemet

Översikt

Tillförlitlig och produktiv lösning för att skilja mellan människor och material

Det TÜV-certifierade säkerhetssystemet Safe Portal används för effektiv åtkomstövervakning vid materialöverlämningsstationer. Den består av två säkra laserscannrar och ett funktionsblock för Siemens S7-styrningen och uppfyller kraven i EN ISO 13849. De vertikalt inriktade, säkra laserscannrarna ger tillförlitligt och fullständigt skydd för tillämpningar upp till PL d med intelligent utvärdering av skyddsfältet. Jämfört med andra lösningar för att skilja mellan människor och material är personernas kan man garantera människors säkerhet utan avbrott i alla situationer. Samtidigt kan objekt med fördefinierade konturer när som helst säkert passera portalen. Detta möjliggör en mycket flexibel produktionsprocess vid högsta möjliga produktivitet.

I korthet
 • TÜV-certifierat system med permanent skyddsfältsövervakning och PL d
 • Identifiering av objekt genom intelligent skyddsfältsutvärdering
 • Funktionsblock för integration i Siemens-S7-styrningar
 • Endast två säkra laserscannrar med vertikal inriktning av skyddsfältet behövs

Fördelar

Produktiv och säker åtskillnad mellan människa och material

Med Safe Portal får du ett certifierat säkerhetssystem som har utvecklats i enlighet med kraven i ISO 13849. Åtkomstskyddet i det automatiserade materialflödet fungerar sömlöst, kontinuerligt och flexibelt. Som användare kommer du då dra nytta av en hög tillgänglighet av anläggningen.

TÜV-certifierad

SICK har redan tagit hand om säkerhetsbedömningen: Du kan använda Safe Portal för tillämpningar upp till Performance Level d.

Konstant säker

När ett fordon passerar låser systemet upp en motsvarande öppning i skyddsfältet. Områden över och bredvid fordonet förblir då konstant övervakade.

Sömlös säkerhet för materialflödet i dina anläggningar

Effektiv och flexibel integrering

Safe Portal använder endast två vertikalt inriktade, säkra laserscannrar, vilket gör att man inte längre behöver använda svängdörrar med inflexibla, mekanisk konstruktion. Man håller bara inte ner kostnaderna, man sparar även plats tack vare det ringa installationsdjupet.

Hög flexibilitet

För användning i komplexa produktionsprocesser kan säkerhetssystemet utformas för att upptäcka olika typer av fordon.

Snabb implementering

Med funktionsblocket för Siemens S7-styrningar implementerar du helt enkelt Safe Portal i din befintliga infrastruktur.

Snabb och enkel anpassning till dina krav

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  SäkerhetsuppgiftÅtkomstskydd
  Användningsområde

  Automatiserat materialflöde

  Matningsplattformar

Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads