Kontakt
Feedback

Beröringslös säkerhetsbrytare

Säkra lösningar med låg nivå av slitage och lågt underhållsbehov

Beröringslösa säkerhetsbrytare är den bästa lösningen om du har svårt att styra skyddsdörren med hög exakthet. Med säker övervakning av dörrar eller säker position övervakning arbetar de med låg nivå av slitage och lågt underhållsbehov – magnetiskt, induktivt eller via transponder.

mer

Induktiva säkerhetsbrytare

Säker positionsövervakning upp till PL e

Vid säker positionsövervakning i t.ex. robot- och AGV-användningar spelar kompakt konstruktion och flexibel anslutningsteknik med induktiva säkerhetsbrytare från SICK en avgörande roll. De är inte bara små och mångsidiga, de arbetar även beröringslöst och med lågt slitage.

Produktval

Säker övervakning av dörrar och luckor

Passande lösningar för dina tillämpningsområden

Maskinskydd i olika varianter: dörrar och luckor är ofta absolut nödvändiga och måste övervakas ¨på ett säkert sätt. Denna uppgift görs bäst med magnetiska säkerhetsbrytare eller säkerhetsbrytar-transponder med högt manipuleringsskydd och höga toleranser mot dörrförskjutning.

Produktval

Säker seriekoppling

Tids- och kostnadsbesparande tack vare mindre arbete med kabeldragningen

En säker sensorkaskad används för att ansluta skyddsenheter på maskiner. Den minskar antalet säkerhetsingångar på styrningen och minskar arbetet med kabeldragningen. SICK erbjuder såväl enkla, som komplexa lösningar för kompakta maskiner och maskinmoduler som kan kombineras.

mer
Beröringslös säkerhetsbrytare
Induktiva säkerhetsbrytare
Säker övervakning av dörrar och luckor
Säker seriekoppling

Välj din lösning

Här hittar du passande produkter eller produktfamiljer

Filtrera enligt:

32 träffar:

Träffar 1 - 8 av 32

Mekaniska reglar för robust dörravsäkring och hög maskinens tillgänglighet
 • Robust design
 • Varianter med ANSI-kompatibel låsmekanism
 • Standardiserade ramplattor som passar för ett stort antal säkerhetsbrytare från SICK
 • Horisontell monteringstolerans på 27 mm
 • Utjämning av vertikal dörrförskjutning upp till ± 7 mm
 • Varianter med upplåsningsknapp och nödupplåsning
Jämför nu
Välj
Enkel och säker positionsövervakning upp till PL d
 • Kubformad konstruktion: 12 mm x 26 mm x 40 mm
 • Aktiveringsområde: 4 mm
 • Två OSSD-säkerhetsutgångar
 • IP-klassning: IP67
 • Temperaturområde: –25 °C till +70 °C
 • Robust VISTAL®-hus
 • Upp till Performance Level PL d (EN ISO 13849)
 • Anslutningsvarianter: M8-kontakt, kabel eller kabel med M12-kontakt
Jämför nu
Välj
Enkel och säker positionsövervakning upp till PL d
 • Storlekar: M12 till M30
 • Utökade aktiveringsområden: 4 mm till 15 mm
 • Två OSSD-säkerhetsutgångar
 • IP-klassning: IP67
 • Temperaturområde: –25 °C till +70 °C
 • Hus av förnicklad mässing, aktiv yta av plast
 • Upp till Performance Level PL d (EN ISO 13849)
 • Anslutningsvarianter: M12-kontakt, kabel eller kabel med M12-kontakt
Jämför nu
Välj
Säkerhetsbrytare med magnetisk låsning för processkydd
 • 500 N magnetisk låskraft, 25 N låskraft
 • PL e / kat. 4 (EN ISO 13849), SIL3 (EN 61508) för dörrövervakning
 • Förskjutningstolerans på ± 5 mm
 • IP-klassning IP 67
 • Standard- eller integrerat montage
 • Varianter med två M12-stickanslutningar för enkel kaskad
Jämför nu
Välj
Enkel och beprövad beröringslös dörrövervakning
 • Aktiveringsområde upp till 9 mm
 • 2 eller 3 kontakter
 • Upp till Performance Level PL e (EN ISO 13849)
 • Sensorer med stickanslutning eller ansluten kabel
 • LED-statusindikering (RE27)
 • Flexi-Loop-kompatibel M12-stickanslutning (beroende på variant)
Jämför nu
Välj
Enkel och beprövad beröringslös dörrövervakning
 • Aktiveringsområde upp till 7 mm
 • 2 eller 3 kontakter
 • Upp till Performance Level PL e (EN ISO 13849)
 • Sensorer med stickanslutning eller ansluten kabel
 • Flexi-Loop-kompatibel M12-stickanslutning (beroende på variant)
Jämför nu
Välj
Liten, säker och flexibel
 • Aktiveringsområde upp till 14 mm
 • Litet hus med flexibla monteringsmöjligheter
 • Sensorn kan aktiveras från tre sidor
 • Fyra olika aktivatorer finns
 • Universellt kodade, tydligt kodade och permanent kodade sensorer
 • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
 • Säker sensorkaskad med upp till 30 sensorer
Jämför nu
Välj
Säkerhetsförregling med transponderövervakning
 • PL e för dörr- och förreglingsövervakning (EN ISO 13849)
 • Förreglingskraft: upp till 3 900 N
 • Aktivator med hög kodningsnivå (EN ISO 14119)
 • IP-klassning: IP67, IP69K
 • Varianter med arbetsströms- eller viloströmsprincip
 • Tre aktiveringsriktningar
 • Tillval med upplåsning av utrymningsvägar
 • Varianter med två belysningsbara knappar
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 8 av 32

Fördelar

Säkerhetsuppgifter som säkerhetsbrytare löser

Säkerhetsbrytare är oumbärliga överallt där man behöver garantera säkerhet för människa och maskin. De används för att säkra öppningsbara skydd, positionsregistrering av farliga rörelser och säker stoppfunktion. Olika säkerhetsuppgifter kräver olika säkerhetsbrytare: elektromekaniska och beröringslösa säkerhetsbrytare, säker låsfunktion och säkerhetskommandon.

Optimalt manipuleringsskydd tack vare transponderteknik

För att skydda personer definierar standarden EN ISO 14119 åtgärder för skydd mot manipulering, som beror på låsanordningens typ och kodning. Transponderteknik används för att undvika kritiska situationer som uppstår vid varje försök att manipulera de skyddsanordningar som är inbyggda i maskiner. På så vis kan man undvika omständliga, konstruktiva åtgärder på maskiner.
Mycket högt manipuleringsskydd

Olika kodningsnivåer kan uppnås med en lämplig variant av säkerhetsbrytaren med transponderteknik. Med universell kodning accepteras alla aktivatorer; med unik och permanent kodning accepteras endast den tidigare inlärda aktivatorn och på så vis uppnås en högre kodningsnivå.

Produktrekommendation STR1

Produktrekommendation TR110 Lock

Produktrekommendation MLP1

Säkra låsfunktioner och beröringslösa säkerhetsbrytare tack vare transponderteknik

Den höga nivån av skydd mot manipulation uppnås genom en unik eller permanent kodning av säkerhetsbrytaren. Maskintillverkar kan på så vis undvika extra monteringsåtgärder. Det finns inget behov av en dold installation av säkerhetsbrytaren, installation utom räckhåll för arbetstagaren eller en extra låsanordning för en rimlighetskontroll, vilket sparar kostnader.

Produktrekommendation STR1

Produktrekommendation TR110 Lock

Beröringslösa säkerhetsbrytare – intelligenta lösningar, låg nivå av slitage och lågt underhållsbehov

Beröringslösa säkerhetsbrytare är lämplig där en exakt styrning av skyddsanordningen inte är möjlig. Mycket lång livslängd tack vare konstruktion med lågt slitage och lite underhåll. Dessutom är de okänsliga för stötar och vibrationer och erbjuder mycket högt manipulationsskydd. Portföljden delas upp i tre områden: magnetiska, transponder- och induktiva säkerhetsbrytare. Fyrkantiga och cylindriska konstruktionsformer är tillgängliga för varje sensorprincip.

Beröringslösa säkerhetsbrytares uppgifter

Säker positionsövervakning

Induktiva säkerhetsbrytare ger en enkel och säker positions- och områdesövervakning. De övervakar maskindelar som rör sig.

Säkerhetsbrytarna arbetar utan slitage, utan speciella aktivatorer: Kärnan av deras funktionella princip är att de bara behöver registrera ett metallföremål. Detta kan t.ex. vara en metalldel av en maskin som säkerhetsbrytaren upptäcker när den är i ett fördefinierat läge. De många olika varianterna möjliggör montering i alla typer av maskiner.

Produktrekommendation IME2S

Säkert åtkomstskydd

Maskiner och produktionslinjer har dörrar och luckor som måste säkras. Optimalt åtkomstskydd kan upprättas med hjälp av beröringslösa säkerhetsbrytare som ger en hög tolerans mot dörrförskjutning. Magnetiska säkerhetsbrytare och transponder-säkerhetsbrytare arbetar med låg nivå av slitage och lågt underhållsbehov och har en hög skyddsnivå mot manipulering.

Produktrekommendation STR1

Säkra låsfunktioner förhindrar okontrollerade ingrepp

Säkerhetsbrytare med låsning låser skyddsanordningar på ett säkert sätt och förhindrar åtkomst till områden som är säkrade med skyddsanordningar. Säkerhetsbrytare med låsning garanterar: Personer kan inte öppna skyddsanordningarna så länge det farliga tillståndet föreligger t.ex. efterlöpande rörelser i maskiner eller maskinprocesser som inte kan avbrytas.

Varianter av säkra låsfunktioner

Elektromekaniska låsanordningar är en beprövade lösning för tillämpningar som kräver en hög och pålitlig låskraft och som inte har höga krav på Performance Level eller skydd mot manipulation.

Produktrekommendation i10 Lock

En magnetisk, säker låsfunktion är en effektiv lösning för tillämpningar som kräver ett processskydd som säkerhetsfunktion. Den säkra låsfunktionen har en mycket hög säkerhetsnivå vad gäller dörrövervakning och använder sig av en kraftfull elektromagnet för att säkerställa att skyddsdörren är stängd och produktionsprocessen går smidigt.

Produktrekommendation MLP1

Låsanordningar med transponderövervakning har både hög låskraft och hög säkerheten tack vare transpondertekniken, vilket innebär att de har Performance Level e och högsta skydd mot manipulering.

Produktrekommendation TR110 Lock

Nätverk av skyddsanordningar via säker sensorkaskad

Olika maskinområden kräver olika skyddsanordningar. De har alla samma syfte: att säkerställa att maskinen stannar säkert vid fara eller fel. Med ökande komplexitet ökar också kraven för integrering av säkerhetssensorer i maskinen. Den stora utmaningen är att ansluta alla säkerhetssensorer till varandra på ett säkert vis. SICKs lösning: säker seriekoppling.

Varianter av seriekoppling

Fast kabeldragning av sensorer

Om bara ett fåtal sensorer används och kraven på dem är låga, till exempel om de sällan aktiveras, kan man använda sensorer med potentialfria kontakter seriekopplas fast kabeldragning, vilket är en lönsam lösning.

Produktrekommendation RE1

Säker sensorkaskad i kopplingsskåpet

Om du vill spara på säkerhetsingångarna på säkerhetsregulatorn men inte utan diagnos är seriekoppling av säkerhetsbrytare i manöverskåpet en lämplig lösning. Signalutgångar kan anslutas individuellt, halvledarutgångar kan utvärderas gemensamt.

Produktrekommendation STR1

Enkel seriekoppling med T-kontakt

Seriekoppling med T-kontakt är lösningen för sensorer med halvledarutgångar. Detta ger en mycket hög säkerhetsnivå och enkel kabeldragning med M12-kontakter och T-kontakter.

Produktrekommendation STR1

Flexible seriekoppling med Flexi Loop

Flexi Loop är en flexibel lösning för säker seriekoppling med upp till 32 säkerhetssensorer – tack vare individuell övervakning upp till Performance Level e. Den detaljerade diagnosen möjliggör snabb felsökning. Kabeldragningen sker enkelt via M12-anslutningstekniken.

Produktrekommendation Flexi Loop

Downloads

Upp