Säker och robust: experter hos MAN, Heller och SICK fulländar den säkra ljusridån deTec

2019-jun-27

Polykarbonat är ett beprövat material för användning i miljöer med verktygsmaskiner. Därför är frontglasen på den säkra ljusridån deTec4 Core från SICK av polykarbonat som standard. När MAN Truck & Bus 2016 tog i drift en komplett maskinpark med 14 CNC-bearbetningscenter för fräsning och borrning från HELLER var det inget som talade emot det beprövade materialet. Bearbetningscentren som HELLER specialutvecklat för MAN hade på kundens begäran utrustats med säkra ljusridåer deTec4 Core från SICK som åtkomstskydd vid maskindörrarna. I början gick allt utan problem. Efter några månader inträffade allt fler bortfall av ljusridåerna eftersom frontglasen av polykarbonat gått sönder vid ändarna. Maskinstillestånd blev följden.

Vid felanalysen misstänktes kyl- och smörjmedlen som troliga orsaker, eftersom deras kemiska sammansättning hela tiden ändras och någon obligatorisk märkning saknas. Misstanken förstärktes när experterna på reparationscentret hos SICK undersökte reklamationen och genomförde tester i plastlaboratoriet med prover av kyl-, smörj- och rengöringsmedlen från MAN. Den enda säkra lösningen för detta problem måste vara att göra sig oberoende av medlens kemiska sammansättning; det var alla sakkunniga överens om på MAN, HELLER och SICK. Det gällde att gemensamt tänka bort den hittills framgångsrika plasten polykarbonat.

Robust och beständig – även under extrema förhållanden

Glas är ett av mänsklighetens äldsta material. Genom termisk förspänning ändras den inre spänningen som ökar dess böjdraghållfasthet. Små spår och repor påverkar inte glaset nämnvärt, sprickor och brott undviks. Det som är perfekt för pekskärmar kan även vara en fördel vid aggressiva fluider och gaser − så tänkte expertteamet. SICK bestämde sig för att utveckla en produktvariant av deTec med ett frontglas av kemiskt härdat förspänt floatglas och använda det för första gången hos MAN. ”De nya säkra ljusridåerna deTec HG är resistenta mot aggressiva kyl-, smörj- och rengöringsmedel tack vara frontglaset av glas. Vi har inte längre några oplanerade driftstopp”, bekräftar man hos MAN. ”Vi är mycket nöjda med detta resultat och det förträffliga samarbetet med SICK-experterna.” Sedan början av 2018 är CNC-bearbetningscentren för fräsning och borrning av axlar på MAN Truck & Bus i München utrustade med säkra ljusridåer deTec HG. deTec HG erbjuder säkerhet för operatören och investeringssäkerhet för den driftansvarige eftersom den säkra ljusridån säkerställer stopp av anläggningen när en medarbetare ingriper i anläggningen med öppen dörr, oavsett kyl-,smörj- och rengöringsmedlets sammansättning. Men endast då. Oönskade stilleståndstider är passé och maskinens tillgänglighet förblir hög.

Heiko Kahle

Ansvarig för affärsenheten Light Beam Systems

Sedan 2010 är Heiko Kahle ansvarig för affärsenheten Light Beam Systems hos SICK. Sedan 2000 har diplomingenjören för elektroteknik hos SICK arbetat med Industrial Safety och innehaft flera ledande positioner inom produktavdelningen för optoelektroniska säkra sensorer.

Har du frågor?

Kontakta våra experter