Säker laserscanner
S300 Mini Remote

Bästa funktion i miniformat

Din fördel

 • Enkel integrering tack vare mycket kompakt konstruktion
 • Enkel installation, idrifttagning och underhåll för stationära och mobila användningar
 • Oslagbar kostnadseffektivitet – avsökningsvinkel på 270° möjliggör komplett skydd med bara två scannrar
 • En mängd möjliga fältinställningar garanterar säkerhet och produktivitet vid skydd av fordon eller mobila maskinkomponenter
 • Expanderbara modulsystem, låga ledningsdragningskostnader och tillvalsfunktioner, tack vare SICK:s säkerhetsstyrningar via EFI
 • Årtionden av beprövad säkerhetsteknik garanterar maximal tillförlitlighet och produktivitet – även under svåra förhållanden
 • Enkel inriktning och säker drift vid vertikal användning

Översikt

Bästa funktion i miniformat

S300 Mini Remote erbjuder bästa funktioner – och allt i en mycket kompakt konstruktion. S300 Mini Remote är mycket flexibel med 16 trippelfältposter och därför speciellt lämplig för små förarlösa fordon eller servicerobotar. Trippelfältfunktionen ger möjlighet att använda ett skyddsfält och två varningsfält samtidigt. Både stilleståndstider och bromsslitaget reduceras. S300 Mini Remote har ett intern gränssnitt (EFI) för säker instrumentkommunikation. Därmed kan expanderade systemlösningar som t.ex. med säker styrning Flexi Soft realiseras. Detta möjliggör skydd på både fram- och baksida av förarlösa fordon. CDS (Configuration & Diagnostic Software) och Flexi-Soft-Designer kan användas för att enhetligt och bekvämt avgränsa skyddsfält och varningsfält via PC eller laptop.

I korthet
 • Endast användbar i EFI-systemkombination, t.ex. med säker styrning Flexi Soft eller ytterligare säker laserscanner
 • Mycket kompakt konstruktion
 • Skyddsfältsräckvidder på 2 m eller 3 m
 • Avsökningsvinkel 270°
 • Upp till 16 omkopplingsbara fältposter
 • Väljbar upplösning för hand, ben- eller kroppsdetektion
 • Expanderade systemlösningar i kombination med säker styrning Flexi Soft

 

Dra fördel av oss som samarbetspartner och expert för funktionella säkerhetslösningar som ökar produktiviteten. Detta ger smidiga processer, gör människa och maskin till ett team och som flyttar fram gränserna för det möjliga.

Öka produktiviteten –med säkerhetslösningar från SICK

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  AnvändningsområdeIndoor
  Räckvidd skyddsfält2 m / 3 m
  Varningsfält, räckvidd8 m
  Scanningsvinkel270°
  Antal fält48
  Antal övervakningsfall32
  Responstid≤ 80 ms 1)
  OSSD-par0
  Integrering i styrningenEFI
  SäkerhetsnivåTyp 3, PL d, SIL2
  • 1) Beroende av basresponstid och aantal scan.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads