Säker laserscanner
outdoorScan3

Säkerhetslaserskanner för automatisering i utomhusmiljöer

Din fördel

 • Hög produktivitet genom säkert samarbete mellan människa och maskin utomhus
 • Hög tillgänglighet även vid ogynnsamma väderförhållanden
 • Användarvänlig och lämplig för utomhusapplikationer
 • Enkelt anpassningsbara skyddsfält för säkra automatiseringsprocesser
 • Snabbt åtgärdande av fel tack vare enkel åtkomst till diagnosdata
 • Kontinuerligt och tillförlitligt materialflöde, såväl inomhus som utomhus, även vid omväxlande väderförhållanden

Översikt

Säkerhetslaserskanner för automatisering i utomhusmiljöer

Den säkra laserscannern outdoorScan3 ger personligt skydd i ett stort antal mobila och stationära utomhustillämpningar. Tack vare intelligenta algoritmer och scanningstekniken för outdoor safeHDDM® uppnår sensorn hög produktivitet även vid ogynnsamma väderförhållanden. outdoorScan3 utmärker sig genom ett robust hus, smart anslutningsteknik och utökade diagnosfunktioner. Det finns även modulbaserade tillbehör för att möta dina krav. Konfigurationsprogrammet Safety Designer från SICK möjliggör en enkel och intuitiv användning.

I korthet
 • Certifierad enligt ISO 13849 och IEC 62998 för personskydd inomhus och utomhus
 • Scanningsteknik outdoor safeHDDM®
 • Modulbaserade tillbehör för hög prestanda
 • Upp till 128 fritt konfigurerbara fält
 • Diagnos med Safety Designer och Monitoring-app
 • Hastighetsanpassning med AGV Dynamic Weather Assist

 

Increase the availability of your
AGVs in outdoor areas
Increase the availability of your
AGVs in outdoor areas

With weather-dependent protective field switching of the safety system AGV Dynamic Weather Assist

Learn more

Fördelar

Den säkra laserscannern outdoorScan3 säkerställer hög produktivitet utomhus

Tack vare outdoorScan3 arbetar människa och maskin nu säkert tillsammans även utomhus. Det möjliggör en enorm ökning av produktiviteten.

Certifieringen baseras bland annat på standarden ISO 13849-1 och särskilt för utomhusanvändning på standarden IEC 62998.

Öka tillgängligheten för dina förarlösa fordon utomhus

Mer information

Säkring av maskiner som t.ex. lyftplattformar
Personskydd vid till- och fråndockning av passagerarbryggor

Säkert samarbete mellan människa och maskin

outdoorScan3 står för hög tillgänglighet även vid ogynnsamma väderförhållanden

Även vid komplicerande väderförhållanden fungerar outdoorScan3 tillförlitligt och säkert. Den patenterade och mycket exakta scanningstekniken outdoor safeHDDM® skiljer mellan riktiga säkerhetsrisker och störande miljöfaktorer. Med funktionsblocket AGV Dynamic Weather Assist reagerar outdoorScan3 dessutom dynamiskt på växlande väderförhållanden.

Mer information

outdoorScan3 låter sig inte bländas av solstrålar upp till 40 000 lx

Regn och snö filtreras tillförlitligt tack vare extremt noggranna mätdata.

Ta reda på mer

Dimma detekteras tillförlitligt och leder till ett säkert stopp när sikten är under 50 m

Med outdoorScan3 är man förberedd på omväxlande väderlek

Tillbehör som är speciellt utvecklade för utomhusbruk minskar väderpåverkan tillförlitligt

Utomhus är outdoorScan3 utsatt för omväxlande väderlek. Använd tillbehören som kan monteras individuellt för dina krav på applikation för att öka tillgängligheten för den säkra laserscannern.
airWiper som är monterad på den säkra laserscannern tar bort vattendroppar på optikhuven med hjälp av tryckluft. Det ger en hög tillgänglighet av outdoorScan3.
Tack vare stänkskyddet med specialskuminlägg och väderskyddskåpan minskar du oönskade stilleståndstider när det är vått.
Monteringstekniken optimerar samspelet mellan tillbehörskomponenterna och möjliggör snabb integration av sensorn i din applikationslösning.

Modulbaserade tillbehör för hög prestanda för den säkra laserscannern

Intuitivt användargränssnitt i outdoorScan3 för problemfri drift

Idrifttagning och manövrering under pågående drift är lika enkel, intuitiv och bekväm som för SICKs säkra laserscanrar för inomhusbruk.
Väl synliga lysdioder och färgdisplay underlättar användningen
Intuitiv manövrering med konfigurations- och diagnosprogrammet Safety Designer
Med sin robusta design och optikhuvens unika form är outdoorScan3 perfekt för utomhusapplikationer

Förenar det beprövade integrations- och manövreringskonceptet från säkra indoor-laserscanners med hög lönsamhet

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  AnvändningsområdeOutdoor 1)
  Räckvidd skyddsfält4 m
  Varningsfält, räckvidd40 m
  Scanningsvinkel275°
  Antal fält8 / 128
  Antal övervakningsfall2 / 128
  Responstid≥ 90 ms
  OSSD-par1 / 0
  Integrering i styrningenLokala in- och utgångar (I/O) / CIP Safety™ via EtherNet/IP™ / PROFINET PROFIsafe
  SäkerhetsnivåTyp 3, PL d, SIL2
  • 1) Den säkra laserscannern får användas i industriella inomhus- och utomhusmiljöer.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads