Hög tillgänglighet tack vare intelligenta algoritmer

Fördelarna med scanningstekniken safeHDDM®

Med safeHDDM® klarar microScan3 och nanoScan3 även av utmaningar som externt ljus, damm och smuts och stora räckvidder. Baserat på 88 000 individuella laserpulser ger de säkra laserscannrarna mycket exakta mätvärden.

Mer

Exakt körning. Säker produktion.

Skydd i mobila tillämpningar

Platsbesparande teknik med exakta mätvärden – det är lösningen på utmaningarna gällande säker omgivningsregistrering av mobila plattformar. Exakta lokaliseringsdata och precis navigering för autonoma transportfordon och samarbetande robotar är ett måste.

Mer

Automatisering med erfarenhet

Vidareutvecklad med innovativa idéer

För en säker och smidig industrivardag: Säkra laserscannrar från SICK har övervakat riskområden och tillhandahållit exakta navigeringsdata i mer än 20 år. Det beprövade Safe EFI-pro System levererar fullständig säkerhets- och diagnosinformation.

Mer

Bryta ny mark tillsammans

Automatisering i utomhusmiljö

Säkert samarbete mellan maskin och människa i utomhusmiljö är krävande. Tack vare den patenterade scanningstekniken outdoor safeHDDM® kan man uppnå hög tillgänglighet även vid ogynnsamma väderförhållanden. outdoorScan3 kommer väl till pass vid stationära och mobila tillämpningar utomhus.

Produktval
Hög tillgänglighet tack vare intelligenta algoritmer
Exakt körning. Säker produktion.
Automatisering med erfarenhet
Bryta ny mark tillsammans

Välj din lösning

Här hittar du passande produkter eller produktfamiljer

Filtrera enligt:

18 träffar:

Träffar 1 - 8 av 18

Säkerhetsrelevanta sensorer för mobila och stationära applikationer
 • Brett avkänningsområde: 0,05 m till maximalt 25 m
 • Certifiering enligt ISO 13849
 • Låg strömförbrukning (normalt: 4 W, maximalt: 16 W)
 • Direkt idrifttagning och konfiguration via USB-gränssnitt
 • Kommunikationsgränssnitt som kombinerar intelligent fältutvärdering och utgående mätdata

Jämför nu
Välj
Säkerhetslaserskanner för automatisering i utomhusmiljöer
 • Certifierad enligt ISO 13849 och IEC 62998 för personskydd inomhus och utomhus
 • Scanningsteknik outdoor safeHDDM®
 • Modulbaserade tillbehör för hög prestanda
 • Upp till 128 fritt konfigurerbara fält
 • Diagnos med Safety Designer och Monitoring-app
 • Hastighetsanpassning med AGV Dynamic Weather Assist
Jämför nu
Välj
Robust säkerhetslaserskanner – enastående intelligent
 • Innovativ scanningsteknik safeHDDM®
 • Precisionsmätdata via Ethernet-gränssnitt
 • Räckvidd skyddsfält: upp till 9 m, scanningsvinkel: 275°
 • Upp till 128 fritt konfigurerbara fält och upp till 8 simultana skyddsfält
 • Standardiserade kommunikationsgränssnitt
 • Systemkontakt med konfigurationsminne
Jämför nu
Välj
Världens minsta säkerhetslaserscanner – extremt robust och noggrann
 • Bara 80 mm hög
 • Extremt robust mot ljus, damm och smuts tack vare scanningtekniken safeHDDM®
 • Precisionsmätdata via Ethernet-gränssnitt
 • Skyddsfältsräckvidd: 3 m, scanningsvinkel: 275°
 • Upp till 128 fritt konfigurerbara fält
 • Säker maskinintegration via I/Os
 • Systemkontakt med konfigurationsminne
Jämför nu
Välj
Bästa funktion i miniformat
 • Endast användbar i EFI-systemkombination, t.ex. med säker styrning Flexi Soft eller ytterligare säker laserscanner
 • Mycket kompakt konstruktion
 • Skyddsfältsräckvidder på 2 m eller 3 m
 • Avsökningsvinkel 270°
 • Upp till 16 omkopplingsbara fältposter
 • Väljbar upplösning för hand, ben- eller kroppsdetektion
 • Expanderade systemlösningar i kombination med säker styrning Flexi Soft
Jämför nu
Välj
Lönsam och säker på samma gång
 • Mycket kompakt konstruktion
 • Skyddsfältsräckvidder på 1 m, 2 m eller 3 m
 • Avsökningsvinkel 270°
 • 1 fältpost
 • Väljbar upplösning för hand, ben- eller kroppsdetektion
 • Kontur som referens för vertikala applikationer
 • Integrerad övervakning av externa enheter (EDM)
 • Enkel konfigurerbara fält och funktioner
Jämför nu
Välj
Flexibel och vägvisande – för krävande uppgifter
 • Kompakt konstruktion
 • Skyddsfältsräckvidder på 2 m eller 3 m
 • Avsökningsvinkel 270°
 • 16 omkopplingsbara fältposter
 • Systemkontakt med integrerat konfigurationsminne
 • Gränssnitt (EFI) för säker SICK-komponentkommunikation
 • Inkrementella pulsgivaringångar för hastighetsberoende fältomkoppling
 • Avancerade utdata av mätdata via RS-422 med registrering av landmärken
Jämför nu
Välj
Säker optimering av produktionsprocessen
 • Kompakt konstruktion
 • 2 m eller 3 m räckvidd för skyddsfält
 • Scanningsvinkel 270°
 • 4 omkopplingsbara fältposter
 • Systemstickkontakt med integrerat konfigurationsminne
 • Gränssnitt (EFI) för säker SICK-enhetskommunikation
 • Utdata för mätdata via RS-422
 • Kontur som referens för vertikala applikationer
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 8 av 18

Fördelar

Hög tillförlitlighet tack vare innovativ scanningsteknik

Minska stilleståndstiderna i den tuffa industrivardagen. Tack vare den tillförlitliga scanningstekniken safeHDDM® är de säkra laserscannrarna microScan3 och nanoScan3 från SICK extra robusta. Tekniken har vidareutvecklats med utomhusmiljön i åtanke. outdoorScan3 med outdoor safeHDDM® lämpar sig extra väl för användning i snö, regn och dimma. Detta öppnar många användningsfält och möjliggör en ökning av produktionen.

Mer om safeHDDM®

Alltid redo

Öka tillgängligheten för din maskin eller anläggning: Scanningstekniken safeHDDM® gör de säkra laserscannrarna okänsliga mot yttre påverkan som smuts, damm eller externt ljus.

Produktrekommendation microScan3

Kompakt och robust

Den patenterade safeHDDM®-metoden möjliggör kombinationen av stora räckvidder, mycket exakta mätdata och en kompakt konstruktion. Exempelvis passar nanoScan3 med sin räckvidd för skyddsfält på 3 m och en höjd på ca 80 mm in under en europall utan problem.

Produktrekommendation nanoScan3

Anpassad till dina användningsområden, såväl inomhus, som utomhus

Säkra laserscannrar möjliggör produktionsökningar både inomhus och utomhus. De skyddar riskområden, riskpunkter och åtkomstområden upp till Performance Level d och lämpar sig för användning på stationära maskiner, i mobila tillämpningar och för övervakning av samarbete med robotar. Säkert och produktivt samarbete mellan människa och maskin i industrivardagen kan förverkligas tack vare dem. Om det räcker med en lägre säkerhetsnivå är den säkra laserscannern TiM-S från SICK ett bra val.
Hög flexibilitet

Dra nytta av en säker räckvidd på 9 meter, i synnerhet vid vertikal åtkomst. microScan3 har utvecklats för att skydda materialöverlämningsstationer, robotar och system med förarlösa fordon och övervakar det säkra samarbetet mellan människa och maskin.

Produktrekommendation microScan3

Kompakt konstruktion sparar mycket plats

Automatisera din produktion och logistik med förarlösa transportfordon och nanoScan3: Sensorn levererar tillförlitliga navigeringsdata och med en höjd på endast 80 mm är den lätt att installera på ett platsbesparande sätt. Har du ett användningsområde där det räcker med en lägre säkerhetsnivå? Då är snarare TiM-S med Performance Level b rätt val.

Produktrekommendation nanoScan3

Produktrekommendation TiM-S

Certifierad för användning utomhus

Säkert samarbete mellan människa och maskin i utomhusmiljöer blir möjligt med den IEC 62998-certifierade outdoorScan3. Även vid komplicerande väderförhållanden fungerar den tillförlitligt och säkert.

Produktrekommendation outdoorScan3

Samarbete i ögonhöjd

Ett nära och samtidigt säkert samarbete mellan människa och robot är en förutsättning för effektiva och ergonomiska processer i industriella miljöer. Modern säkerhetsteknik från SICK ger tillförlitligt skydd mot risker och möjliggör samtidigt produktivitetsökning.

Mervärde tack vare funktionerna i systemet

Smart nätverkande

Med Safe EFI-pro System utbyter den säkra laserscannern automatiskt alla relevanta data med den säkra styrningen. Detta möjliggör den säkra hastighetsövervakningen ”Safe Motion”. Dessutom är det enkelt att konfigurera alla komponenter tack vare programmet Safety Designer.

Produktrekommendation Safe EFI-pro System

Kombinerad för robottillämpningar

Safe Robotics Area Protection öppnar helt nya möjligheter vad gäller samarbetet mellan människa och robot. Kombinationen av säker laserscanner och säker styrning kan enkelt integreras i alla vanliga robotstyrningar tack vare utförlig dokumentation och styrlogik.

Produktrekommendation Safe Robotics Area Protection

Genomtänkta funktioner för säkerhet och produktivitet

Kraven på kostnadseffektivitet vad gäller säkra laserscannrar och effektiva och konsekventa processer är höga. Med hjälp av intelligenta funktioner går säkerhet och produktivitet hand i hand med produkter från SICK. Det är okomplicerat att konfigurera alla funktioner med programmet Safety Designer.

Produktrekommendation microScan3

Produktrekommendation nanoScan3

Produktrekommendation outdoorScan3

Anpassade inställningar Många säkra laserscannrar från SICK har upp till 128 fritt konfigurerbara fält och upp till 8 simultana skyddsfält. Detta gör det exempelvis möjligt att flexibelt anpassa området som ska övervakas av den säkra laserscannern vad gäller hastighet, last och kurvor. Dessutom kan multiutvärdering och upplösning ställas in individuellt.
Exakta mätdata Med säkra laserscannrar är ytterligare mätsensorer ofta överflödiga. Mätdata med hög precision är hela tiden tillgängliga och möjliggör exakt lokalisering och navigering. De säkra laserscannrarna från SICK har en navigationsräckvidd på upp till 64 m med en vinkelupplösning på 0,1°.

Alltid enkel hantering

De säkra laserscannrarna från SICK kan snabbt integreras i maskinen tack vare standardiserad anslutningsteknik. Idrifttagning av sensorerna samt verifiering och dokumentation av maskinen görs enkelt via ett program. Kontinuerlig diagnos av systemstatus visas också i programmet och underlättas av den användarvänliga displayen på enheten.
Snabb montering och standardiserad kabeldragning

Snabba att montera, enkla att byta ut och enkla att koppla in tack vare standardiserad anslutningsteknik – denna komfort kan du uppleva med de säkra laserscannrarna. nanoScan3 kan integreras direkt i industriella nätverk via I/O, microScan3 kan även göra detta via EtherNet/IP™, CIP Safety™, PROFIsafe och EtherCAT.

Produktrekommendation microScan3

Produktrekommendation nanoScan3

Intuitiv användning och diagnos

Komplex teknik som är lätt att använda: Du kan enkelt konfigurera de säkra laserscannrarna via det licensfria programmet Safety Designer. Diagnosdata kan dessutom öppnas via knappar eller på displayen för snabb statusöversikt.

Konfigurationsprogram Safety Designer

Downloads